Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door milieutaken in opdracht van de gemeenten Voorst, Epe, Brummen, Apeldoorn en provincie Gelderland uit te voeren. OVIJ is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van milieu(veiligheid).

Service & contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op

info@ovij.nl
055 580 1705

Vergunningverlening

OVIJ is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met OVIJ.

Meer over vergunningen

Toezicht en handhaving

Omgevingsdienst Veluwe IJssel bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Meer over toezicht en handhaving

Advisering

Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft experts in huis om over verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren. Zoals bijvoorbeeld energie, bodem, duurzaam ondernemen, water, lucht, geluid en externe veiligheid.

Meer over advisering

Nieuws

Ondertekening Convenant Gegevensuitwisseling

Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft als één van de Gelderse Omgevingsdiensten op vrijdag 23 juni het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking met het OM (Functioneel Parket) en Politie ondertekend. De Gelderse Omgevingsdiensten hebben –samen met de Overijsselse RUD’s- al sinds april 2013 afspraken rondom gegevensuitwisseling en samenwerking in Oost-Nederland met Politie en OM. Met de gezamenlijke ondertekening

Lees verder

Netwerkontmoeting Taskforce Zonne-energie

Op vrijdag 16 juni organiseerde de Taskforce zonne-energie een netwerkontmoeting bij CODA voor Apeldoornse (energie-)initiatieven, coöperaties, organisaties en bedrijven die werken aan de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie in Apeldoorn. Directeur Carin Reinders van CODA opende met een enthousiast verhaal over de zonnepanelen die in het najaar op het dak van CODA geplaatst worden. Wethouder

Lees verder