Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door milieutaken in opdracht van de gemeenten Voorst, Epe, Brummen, Apeldoorn en provincie Gelderland uit te voeren. OVIJ is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van milieu(veiligheid).

Service & contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op

info@ovij.nl
055 580 1705

Vergunningverlening

OVIJ is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met OVIJ.

Meer over vergunningen

Toezicht en handhaving

Omgevingsdienst Veluwe IJssel bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Meer over toezicht en handhaving

Advisering

Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft experts in huis om over verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren. Zoals bijvoorbeeld energie, bodem, duurzaam ondernemen, water, lucht, geluid en externe veiligheid.

Meer over advisering

Nieuws

Vernieuwde website OVIJ

De website van Omgevingsdienst Veluwe IJssel is vernieuwd om het gebruiksgemak voor onze bezoekers verder te vergroten.

Lees verder

Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s in Gelderland

Vanaf maart worden zwembaden en sauna’s in heel Gelderland gecontroleerd op de wettelijke verplichting tot energiebesparing.

Lees verder