Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door milieutaken in opdracht van de gemeenten Voorst, Epe, Brummen, Apeldoorn en Provincie Gelderland uit te voeren. OVIJ is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van milieu(veiligheid).

Vergunningverlening

OVIJ is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met OVIJ.

Toezicht en handhaving

Omgevingsdienst Veluwe IJssel bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Advisering

Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft experts in huis om over verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren. Zoals bijvoorbeeld energie, bodem, duurzaam ondernemen, water, lucht, geluid en externe veiligheid.

Service & contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op

info@ovij.nl
055 580 1705

Nieuws

Stijgende belangstelling voor bodemenergiesystemen

De toepassing van bodemenergiesystemen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit als gevolg van de ontwikkelingen rondom de klimaatverandering en verduurzaming. Denk bij het laatste aan de stopvan de gaswinning in Groningen en de zwaardere….

Apeldoorn en Voorst tekenen voor ambitieus duurzaamheidsplan!

Maar liefst acht zorginstellingen, de gemeenten Apeldoorn en Voorst, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en Milieu Platform Zorg gingen vandaag een bijzondere samenwerking aan. Ze ondertekenden de Green Deal Zorg. Dat betekent dat ze binnen een zeer korte tijd een significante bijdrage leveren aan de energieambitie die door de gemeenten zijn gesteld.