Bodem

Bodem

Werkt u of gaat u werken met bodem of grond? Bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van uw woning of bedrijfspand? Dan moet u rekening houden met regels over bodem en grond. Het kan zijn dat grond vervuild is en dat u daarom maatregelen moet nemen. Ook bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met regels over bodemgebruik.

 • Bodeminformatie en onderzoek

  In Nederland willen we de bodem schoon houden. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

 • Bodemverontreiniging melden

  Voert u werkzaamheden uit waarbij grond wordt verwerkt? U moet dan in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

 • Hergebruik van grond

  Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Degene die de grond gaat hergebruiken heeft te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

 • Welke rol heeft de omgevingsdienst?

  In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Deze mogen maar een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen bevatten, zoals PFAS. Omgevingsdienst Veluwe IJssel ziet toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond.

 • Contact

  Heeft u vragen over bodemonderzoek, bodemverontreiniging of het verwerken van grond tijdens een bouwproject?