Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid en energie

Energiebesparing is belangrijk om Nederland vóór 2050 energieneutraal te maken. In het Nationaal Energieakkoord (SER) zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Gemeenten en omgevingsdiensten zetten zich in om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op!

 • Energiebesparingsplicht en erkende maatregelen

  Steeds meer bedrijven stappen over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

 • Informatieplicht Energiebesparing

  Naast de energiebesparingsplicht geldt sinds 1 juli 2019 ook een informatieplicht. Veel bedrijven en instellingen moeten via het e-loket van RVO melden welke energiebesparende maatregelen al zijn doorgevoerd.

 • Energieverbruik en besparing

  Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen.   

Taskforce Zonne-energie

 • Onafhankelijk advies over zonne-energie

  Taskforce Zonne-energie wil de realisatie van zonne-energie versnellen door bedrijven en instellingen te enthousiasmeren, hen te helpen met onafhankelijke informatie en hen kosteloos te adviseren en te begeleiden in het traject.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet.

Energielabel C voor kantoren

Elk kantoorgebouw moet sinds 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.

Netcongestie

De energietransitie is in volle gang, waardoor de vraag naar elektriciteit sterk toeneemt. De capaciteit van het elektriciteitsnet staat daardoor onder druk.

Gerelateerd

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven met als doel om minder energie te verbruiken in Europa. 

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Bouwregelgeving

 • Energiebesparing in de bouw

  Ook in de bouw zijn er specifieke eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken voor een deel af van de eisen die in de Wet milieubeheer (Wm) staan. Wilt u uw bedrijf gaan renoveren of denkt u na over nieuwbouw? Neemt u dan eerst contact met ons op voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.