Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen. Als omgevingsdienst houden we toezicht op de afvalstromen, de verwerking ervan en controleren we de meldingen. 

Meldplicht

Deze meldplicht staat in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit voorkomt dat afval uit het zicht verdwijnt of op de verkeerde plek terecht komt, met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu.

Toezicht op verwerking afvalstoffen

Toezichthouders van Omgevingsdienst Veluwe IJssel zijn gespecialiseerd in de controle van afvalstromen. Zij werken daarvoor samen met de adviseurs van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De toezichthouders controleren bedrijven op twee manieren:

  1. Controle of de afgifte van afvalstoffen plaatsvindt bij erkende afvalinzamelaars of afvalverwerkers.
  2. Controle bij afvalinzamelaars en -verwerkers op het correct ontvangen van afvalstoffen en de meldingsplicht aan het LMA. De toezichthouders controleren de kwaliteit van de meldgegevens en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie van het bedrijf.

Interessante links