Bodemverontreiniging melden

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Wanneer moet u een melding doen?

U moet een melding bij de gemeente of provincie doen als:

  • de bodem of grond van een locatie mogelijk verontreinigd is;
  • er een bodemverontreiniging is aangetoond;
  • er bodem of grond verwijderd of gesaneerd moet worden;
  • u zaken gaat doen (of laat doen) die de bodem kunnen vervuilen of aantasten.

Verontreiniging ontstaan vóór 1987

Gaat het om een verontreiniging van meer dan 25 m³, dan is de provincie Gelderland het bevoegd gezag. U bent dan verplicht van deze verontreiniging en eventuele sanering melding te doen. Op de website van de provincie is hier meer informatie over te vinden.

Bij een zogenaamde kleine verontreiniging (maximaal 25 m³) is de gemeente het bevoegd gezag. U kunt de voorgenomen sanering melden bij uw gemeente. Wij adviseren u deze melding minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te doen. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggende bodemonderzoek(en)
  • kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour
  • een plan van aanpak (saneringsplan)

Melding voor gemeente Epe en Apeldoorn

U kunt uw melding doen door de gevraagde informatie en documenten met een kort begeleidend schrijven te sturen aan info@ovij.nl.

Melding voor gemeente Brummen en Voorst

U kunt uw melding doen door betreffende documenten met een kort begeleidend schrijven te sturen aan de betreffende gemeente.

Verontreiniging ontstaan na 1987

U bent verplicht om een bodemverontreiniging ontstaan na 1987 in zijn geheel te verwijderen. Is de verontreiniging ontstaan buiten een inrichting in de gemeenten Epe en Apeldoorn? Dan meldt u de verontreiniging via info@ovij.nl. Voor de gemeenten Voorst en Brummen meldt u de verontreiniging bij de gemeenten zelf.

Als de verontreiniging is ontstaan binnen een inrichting dan meldt u dit in alle gevallen via info@ovij.nl.

Gerelateerd

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige...

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden bij een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden. Hoe...