Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen. 

Wilt u verbouwen of slopen?

Wilt u bouwen of verbouwen, of iets aan de omgeving rond uw woning veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Heeft u een vergunning nodig?

Misschien vallen uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig. Dit controleert u door de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. 

Doe hier direct de vergunningcheck. 

Wat zijn de regels voor vergunningvrij bouwen?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels over vergunningvrij bouwen. De Rijksoverheid heeft brochures voor vergunningvrij bouwen en verbouwen gemaakt:

Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. U moet wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen.

Uw bouwplan voldoet niet. Wat nu?

Voldoet uw bouwplan niet aan de vergunningsvrije regels uit het Bouwbesluit 2012? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online. Houd er rekening mee dat de aanvraag van een omgevingsvergunning 8 weken kan duren.

Overige regels

Let op: ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet altijd voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het Burenrecht. Overleg vooraf ook met uw buren over uw plannen, zo voorkomt u conflicten met hen.

Meld de start of de afronding van bouw of verbouwing

Zodra u uw vergunning ontvangen heeft, kunt u starten met de bouw. Vergeet niet om hier een melding van te doen bij het bevoegd gezag. Bij de vergunning zit een formulier om de start aan te kondigen.

Als u klaar bent met het (ver)bouwen van uw pand, meldt u dit via het gereedmeldingsformulier dat bij uw vergunning zit.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u...

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding...

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige...

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden bij een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden. Hoe...