Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Om misstanden te voorkomen, kunt u via de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen.

Aanvraag indienen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Aan de hand van uw aanvraag bepaalt Omgevingsdienst Veluwe IJssel:

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

Uw gemeente kan een ontheffing voor bouwlawaai verlenen. Gemeenten kunnen beleidsregels opstellen voor bouwlawaai. In dat geval controleren wij of de aanvraag voldoet aan deze regels.

Wet- en regelgeving

De omgevingsvergunning wordt gecontroleerd via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding...

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente....