Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. Omgevingsdienst Veluwe IJssel controleert de naleving van deze wet.

Energiebesparing

Bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer vaak verplicht energiebesparende maatregelen treffen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Afvalpreventie

Als u minder afval produceert, is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Dan bent u mogelijk verplicht om milieumaatregelen te nemen om het afval te reduceren.

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een preventieonderzoek laten uitvoeren. De processen en activiteiten van uw bedrijf worden tijdens dit onderzoek doorgelicht. Daarna wordt er een preventieplan opgesteld, waarin de maatregelen staan die u kunt nemen om uw afvalproductie te verminderen. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u zelf een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Meer informatie en wetgeving

Waterbesparing

We zijn zuinig op ons water. Zeker in de steeds vaker voorkomende droge periodes. Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u mogelijk verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatregel bij hotels om gasten te laten beslissen over het wel of niet verschonen van handdoeken.

Meer informatie en wetgeving

Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Het doel hiervan is het zo veel mogelijk verkleinen van de milieugevolgen die ontstaan door verkeer. Het gaat dan om al het zakelijke verkeer van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen. Voorbeelden van maatregelen zijn het voorzien in goede fietsenstallingen en een fietsvergoeding voor uw werknemers. Bij vervoer van personen en goederen van en naar het bedrijf kunnen er aanvullende eisen opgelegd worden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van grotere vrachtwagens of het bundelen van kleine vervoersstromen.

Meer informatie en wetgeving

Gerelateerd

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zonnepanelen is bedoeld voor mkb-bedrijven en zakelijke gebruikers met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal...

Energieverbruik en besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling.

Informatieplicht Energiebesparing

Veel bedrijven en instellingen moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd.