Energiebesparingsplicht en erkende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet altijd vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energiebesparingsplicht 

Bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, én midden- of grootverbruiker zijn van energie, zijn wettelijk verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Wanneer is een bedrijf of instelling een midden- of grootverbruiker?

 • Klein verbruik: <50.000 kWh elektriciteit en < 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar.
 • Midden verbruik: 50.000-200.000 kWh elektriciteit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar.
 • Groot verbruik: >200.000 kWh elektriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar.

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker in.

Invulling geven aan de energiebesparingsplicht
Als uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht valt, kunt u daar op drie manieren aan voldoen:

 • U neemt alle toepasselijke maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst voor uw branche.
 • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het bevoegd gezag bepaalt of u daarmee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
 • U neemt een deel van de toepasselijke maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst. Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen.

Wat doet Omgevingsdienst Veluwe IJssel?
Omgevingsdienst Veluwe IJssel voert bij verschillende branches energiecontroles uit. De toezichthouders beoordelen tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. De maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, zijn vaak verplicht. Daarnaast moeten sommige bedrijven voldoen aan de EED-richtlijn.

Erkende energiebesparende maatregelen per branche

Samen met de bedrijfsbranches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In deze lijst vindt u energiebesparende maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient.

Voor de volgende branches zijn er Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar:

 1. Metalelektro en MKB-metaal
 2. Autoschadeherstelbedrijven
 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 4. Kantoren
 5. Onderwijsinstellingen
 6. Commerciële datacenters
 7. Rubber- en kunststofindustrie
 8. Levensmiddelen
 9. Agrarische sector
 10. Mobiliteitsbranche
 11. Sport en recreatie
 12. Hotels en restaurants
 13. Drukkerijen, papier en karton
 14. Bouwmaterialen
 15. Verf en drukinkt
 16. Tankstations en autowasinrichtingen
 17. Meubels en hout
 18. Bedrijfshallen
 19. Detailhandel

Wat kunt u zelf al doen om energie te besparen?

 • Maak iemand (binnen uw bedrijf) verantwoordelijk voor het onderwerp energie en energiebesparing.
 • Controleer of uw bedrijf onder de EED-richtlijn valt.
 • Gebruik energiezuinige verlichting.
 • Gebruik een veegschakeling: hiermee kunt u het uitschakelen van de binnenverlichting instellen.
 • Laat uw verwarming of klimaatinstallatie goed inregelen: dit kan u jaarlijks een forse besparing opleveren.
 • Isoleer de ventilatiekanalen, leidingen en appendages.
 • Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u heeft genomen, vast.

Wijzigingen in de energiebesparingsplicht per 1 juli 2023

De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. In deze wet zijn wijzigingen aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht opgenomen. Ook wordt er een onderzoeksplicht energiebesparing ingesteld voor bedrijven en instellingen met een energieverbruik van 10 miljoen kWh en of 170.000m3 aardgas(equivalent). Hoewel de Omgevingswet pas in 2024 in werking treedt, zijn de wijzigingen ook verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat de nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2023. Kijk voor meer informatie over de veranderingen op de website van RVO.

Interessante links

Gerelateerd

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zonnepanelen is bedoeld voor mkb-bedrijven en zakelijke gebruikers met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal...

Informatieplicht Energiebesparing

Veel bedrijven en instellingen moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet.