Energielabel C voor kantoren

Elk kantoorgebouw moet sinds 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het sinds 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) < 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoor- en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Lees meer over energielabel C op de website van RVO. Bekijk voor meer informatie over energiebesparing de DEB online energiebespaarassistent voor ondernemers.

Wat doet de omgevingsdienst?

Omgevingsdienst Veluwe IJssel kan vragen van kantooreigenaren beantwoorden, bijhouden hoeveel kantoren voldoen aan de energielabel c-plicht en eventueel de handhaving overnemen van de gemeente.