Energieverbruik en besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling.

Hieronder leest u hoe u meer inzicht krijgt in uw energieverbruik, welke tools u kunt gebruiken en hoe wij als Omgevingsdienst Veluwe IJssel in verschillende projecten adviseren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming in het algemeen. 

Hoe krijgt u inzicht in energieverbruik?

Uw jaarlijkse energieverbruik vindt u op uw jaarafrekening. Deze kunt u opvragen bij uw energieleverancier. Om nog meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik kunt u vaak ook de gegevens per dag of per kwartier ophalen. De slimme meter kan deze gegevens doorsturen naar uw energieleverancier, maar daarvoor is een actief akkoord nodig van u als gebouweigenaar. Op de website van uw energieleverancier kunt u deze functie aanzetten.

Indien uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt, valt u waarschijnlijk onder de energiebesparingsplicht  en informatieplicht. U bent dan verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Bedrijven en instellingen maken hiervoor gebruik van de Erkende Maatregelenlijst (EML).

Ook als u niet onder de besparingsverplichting valt is het zinvol om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarbij is het nuttig om meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik. Hieronder vindt u diverse tools die u verder kunnen helpen.

MKB Energy CheckUp

De MKB Energy Checkup geeft een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen.

Milieubarometer

Met de Milieubarometer ziet u in één oogopslag waar hoe uw bedrijf beter met energieverbruik kan omgaan. Dit monitoringsinstrument maakt de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar. Zorginstellingen kunnen gebruik maken van de  Milieuthermometer.

Energieke Regio

Via Energieke Regio kunt u een (kosteloos) oriënterend intakegesprek aanvragen. In dit gesprek worden uw behoeftes besproken op het gebied van verduurzamingsadvies. Het geeft u snel inzicht in de eerste stappen die u kunt zetten op het gebied van energiebesparing.

Wat doet de omgevingsdienst?

Omgevingsdienst Veluwe IJssel is er niet alleen om bedrijven te controleren. We adviseren en stimuleren bedrijven vooral om met energiebesparing aan de slag te gaan. Daarbij kijken we naar verduurzaming in het algemeen. Omgevingsdienst Veluwe IJssel werkt daarom samen met de gemeenten in onderstaande projecten:

Green Deal Zorg

In dit project werken lokale zorgpartijen samen aan het verduurzamen van hun organisatie. Onze omgevingsdienst verzorgt de kennisbijeenkomsten om de zorginstellingen te ondersteunen.

Energiekoplopers Apeldoorn Epe

Voor dit project delen een aantal grotere bedrijven uit de regio hun kennis met elkaar om stappen te zetten in verduurzaming. Hierbij werken de bedrijven onder andere samen met hogeschool Saxion.

Eekterveld Energieneutraal

Het doel van dit bedrijventerrein in Vaassen is om energieneutraal te zijn. In samenwerking met de gemeente en onze omgevingsdienst zijn er al verschillende stappen gezet om dit te bereiken.

Bedrijven Kring Apeldoorn – Zuid (BKA) en Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord (OBAN)

Deze bedrijventerreinen in Apeldoorn zijn ook aan de slag gegaan met verduurzaming. Er zijn hier inmiddels een aantal energiescans uitgevoerd. Daarnaast wordt hier ook gekeken naar een ‘smart grid’. Dit is een slim energienetwerk die moet zorgen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van energie.

Overige duurzame projecten

Meer informatie over duurzame projecten is te vinden op de volgende gemeentelijke websites:

Gerelateerd

Financiering van zonne-energie

Er zijn diverse mogelijkheden om uw investering in duurzame energie te financieren. Bovendien kunt u er ook voor kiezen om...

Informatieplicht Energiebesparing

Veel bedrijven en instellingen moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd.