Energieverbruik en besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling. Voor woningeigenaren is er subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

Wat is uw energieverbruik?

De energiebesparende maatregelen die u met uw bedrijf volgens de Wet milieubeheer (Wm) moet nemen, hangen samen met uw jaarlijkse energieverbruik.

  • Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst heeft genomen.
  • Is er geen Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij u verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Daarmee stelt u zelf een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Hoe krijgt u inzicht in energieverbruik?

Energie besparen begint altijd met inzicht in uw energieverbruik. Dit inzicht krijgt u door naar uw jaarafrekening te kijken. Deze kunt u opvragen bij uw energieleverancier. Ook kunt u diverse tools inzetten om meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Filterinstrument Erkende Maatregelen (FEM)

Met het Filterinstrument Erkende Maatregelen van Infomil kunt u in zes stappen bepalen welke erkende maatregelen voor energiebesparing op u van toepassing zijn. Ook geeft dit instrument snel inzicht in hoeverre uw locatie voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit.

MKB Energy CheckUp

De MKB Energy Checkup geeft een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen.

Milieubarometer

Met de Milieubarometer ziet u in één oogopslag waar hoe uw bedrijf beter met energieverbruik kan omgaan. Dit monitoringsinstrument maakt de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar. Zorginstellingen kunnen gebruik maken van de  Milieuthermometer.

Energieke Regio

Via Energieke Regio kunt u een (kosteloos) oriënterend intakegesprek aanvragen. In dit gesprek worden uw behoeftes besproken op het gebied van verduurzamingsadvies. Het geeft u snel inzicht in de eerste stappen die u kunt zetten op het gebied van energiebesparing.

Hoe kunt u subsidie voor woningeigenaren aanvragen?

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen. U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na een renovatie.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aan de slag met energiebesparing

Omgevingsdienst Veluwe IJssel is er niet alleen om bedrijven te controleren. We adviseren en stimuleren bedrijven vooral om met energiebesparing aan de slag te gaan. Daarbij kijken we naar verduurzaming in het algemeen. Omgevingsdienst Veluwe IJssel werkt daarom samen met de gemeenten in onderstaande projecten.

Green Deal Zorg

In dit project werken lokale zorgpartijen samen aan het verduurzamen van hun organisatie. Onze omgevingsdienst verzorgt de kennisbijeenkomsten om de zorginstellingen te ondersteunen.

Energiekoplopers Apeldoorn Epe

Voor dit project delen een aantal grotere bedrijven uit de regio hun kennis met elkaar om stappen te zetten in verduurzaming. Hierbij werken de bedrijven onder andere samen met hogeschool Saxion.

Eekterveld Energieneutraal

Het doel van dit bedrijventerrein in Vaassen is om energieneutraal te zijn. In samenwerking met de gemeente en onze omgevingsdienst zijn er al verschillende stappen gezet om dit te bereiken.

Bedrijven Kring Apeldoorn – Zuid (BKA) en Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord (OBAN)

Deze bedrijventerreinen in Apeldoorn zijn ook aan de slag gegaan met verduurzaming. Er zijn hier inmiddels een aantal energiescans uitgevoerd. Daarnaast wordt hier ook gekeken naar een ‘smart grid’. Dit is een slim energienetwerk die moet zorgen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van energie.

Overige duurzame projecten

Meer informatie over duurzame projecten is te vinden op de volgende gemeentelijke websites:

Gerelateerd

Financiering van zonne-energie

Er zijn diverse mogelijkheden om uw investering in duurzame energie te financieren. Bovendien kunt u er ook voor kiezen om...

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1...