FAQ Zonne-energie

De Taskforce Zonne-energie adviseert bedrijven over het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijfsdak. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het investeren in zonne-energie bij bedrijven. Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de taskforce.

Zonne-energie is een bewezen rendabele techniek. Zelf stroom opwekken met zonnepanelen is daarom voor bedrijven een interessante mogelijkheid. De grootste voordelen op een rijtje:

 • Het gebruik van zonnepanelen levert een mooie besparing op uw energierekening op.
 • Zonnepanelen zijn een solide en toekomstbestendige investering.
 • Door het gebruik van zonnepanelen draagt u bij aan schoon en duurzaam ondernemen in uw leefomgeving.

Taskforce Zonne-energie geeft kosteloos, onafhankelijk advies en ondersteuning aan bedrijven en instellingen bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

We geven begeleiding in technische, financiële en fiscale kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor uw bedrijf, stichting of instelling. We kijken naar uw specifieke situatie en denken graag met u mee.

Wilt u ook kosteloos en onafhankelijk advies? Neem dan contact met ons op.

Er zijn verschillende voorwaarden en eisen die een dak geschikt maakt voor zonnepanelen:

 • Een plat dak of schuin dak gericht op het zuidoosten tot zuidwesten.
 • Zonnepanelen zorgen voor extra gewicht op de dakconstructie. Dit komt neer op ca. 15-25 kg/m2, afhankelijk van de gekozen constructie en plaatsing. Een constructeur kan voor u berekenen of uw dak hiervoor geschikt is. Is uw dakconstructie niet stevig genoeg? Er zijn steeds meer innovatieve oplossingen, zoals lichtgewicht constructies en zonnefolie.
 • De staat van het dak. Zonnepanelen liggen gemiddeld 20 à 25 jaar op het dak. Het is aan te raden dat in deze periode geen grootschalig onderhoud aan het dak hoeft plaats te vinden.
 • Houdt rekening dat obstakels zoals andere (hoge) gebouwen, bomen, schoorstenen en dakranden rondom uw dak het rendement kunnen verlagen doordat deze de zon kunnen blokkeren.
 • Verzekeraars stellen eisen aan de brandveiligheid van uw dakbedekking en -isolatie voordat u zonnepanelen kunt plaatsen. Bespreek deze eisen van tevoren met uw verzekeraar.
 • Mocht u niet zelf de eigenaar zijn doordat u bijvoorbeeld het bedrijfspand huurt, dan is schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.

De meeste verzekeraars stellen eisen aan het zonnesysteem dat wordt geplaatst, of de dakbedekking of isolatie waarop de zonnepanelen komen. Ook kunnen zij aanvullende maatregelen vereisen voor de brandveiligheid van het pand. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met uw verzekeraar, in ieder geval vóórdat de opdracht tot installatie is verstrekt. Hiermee voorkomt u dat de premie onverwacht stijgt of het pand ineens niet meer wordt verzekerd. Meer informatie over zonnepanelen en de verzekering.

In de energiewet wordt onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers (netaansluiting >3x80A) en kleinverbruikers (3x80A of kleiner). De netaansluiting is bepalend voor de subsidiemogelijkheden, businesscase en fiscale regelingen. Op de factuur van de netbeheerder is te zien welke aansluiting u heeft. Neem voordat u zonnepanelen laat plaatsen, contact op met uw netbeheerder. Dan weet u of uw huidige aansluiting geschikt is, en of u stroom mag terugleveren aan het net.

De kosten verschillen per situatie en zal altijd maatwerk zijn. Zo spelen het type paneel, grootte van het zonnesysteem, en complexiteit van de installatie een rol bij de kosten van zonnepanelen. Een gemiddelde prijs voor een zonnesysteem inclusief installatie is €0,80 per Wp geïnstalleerd vermogen (excl. btw).

Voorbeeld: een zonnestroomsysteem van 150 panelen van 360 Wp per stuk heeft een geïnstalleerd vermogen van 54.000 Wp. Dit kost dus circa € 43.000 (indicatief). Dit systeem wekt per jaar circa 46.000 kWh op, afhankelijk van o.a. de oriëntatie en schaduw.

De terugverdientijd van de investering hangt samen met de investering die is gedaan en welke fiscale regelingen en subsidies van toepassing zijn. De gemiddelde terugverdientijd voor een PV installatie is 7-9 jaar.

Taskforce Zonne-energie kan u kosteloos inzicht geven in de businesscase van zonnepanelen op uw bedrijfspand.

Het financiële rendement is zeer afhankelijk van uw situatie, o.a. van:

 • Uw huidige energiekosten.
 • Wat u terugkrijgt (d.m.v. subsidies en fiscale voordelen).
 • De kosten van de installatie en eventuele aanpassingen aan de netaansluiting.
 • De prijs van de zonnepanelen. Wanneer u bijvoorbeeld heel veel panelen aanschaft, gaat de prijs per paneel vaak omlaag.

Taskforce Zonne-energie kan u kosteloos inzicht geven in het rendement op zonnepanelen op uw bedrijfspand.

Met zonnepanelen wekt u energie op om te gebruiken voor uw bedrijfspand. Het kan zijn dat u op zonnige dagen minder energie verbruikt dan dat uw zonnepanelen opleveren. Deze stroom wordt automatisch terug geleverd aan het net. Op donkere dagen of in de avond kunt u meer verbruiken dan het oplevert. Dan neemt u juist stroom af bij uw energieleverancier. Het terugleveren en afnemen wordt met elkaar verrekend, inclusief de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.

Vanaf 2023 tot en met 2030 wordt de salderingsregeling waarschijnlijk in stapjes afgebouwd. Dit betekent, dat het financieel gunstiger wordt om de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk rechtstreeks te gebruiken. De Tweede Kamer moet hier nog over beslissen.

Bij het salderen van stroom wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en grootverbruik:

 • Als kleinverbruiker (3×80 ampère of minder) kunt u de stroom salderen. Voor de stroom die u terug levert, ontvangt u een vergoeding die gelijk is aan de stroomprijs die u betaalt (inclusief belastingen). Wanneer u op jaarbasis meer stroom teruglevert dan verbruikt, krijgt u hier vaak een vergoeding voor die vergelijkbaar is met de kale stroomprijs.
 • Als grootverbruiker (meer dan 3×80 ampère) kunt u niet salderen. De stroom wordt dan rechtstreeks aan het net terug geleverd.

Lees meer over salderen.

Subsidies

SDE+ subsidie voor grootverbruikers (netaansluiting >3×80 Ampère). Dit is een exploitatiesubsidie van de RVO die één keer per jaar enkele weken wordt opengesteld. Meer informatie over de SDE+ subsidie.

ISDE subsidie voor kleinverbruikers (netaansluiting maximaal 3×80 Ampère). Bedrijven en instellingen met een elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh in het voorgaande jaar komen hiervoor in aanmerking. Meer informatie over de ISDE subsidie.

Voucherregeling Groeiversneller Zon. Wanneer uw onderneming al een SDE+ beschikking heeft, biedt provincie Gelderland ondersteuning aan door middel van de Voucherregeling Groeiversneller Zon. Deze regeling is ook beschikbaar voor bedrijven en instellingen met een kleinverbruikersaansluiting.

Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot BTW-aftrek is vervallen. Deze regeling kan ook ingezet worden voor zonnepanelen. Voorheen konden sportaccommodaties gebruik maken van de EDS-regeling. Deze is opgegaan in BOSA.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is speciaal voor energiecoöperaties en verenigingen van eigenaars (VvE) die gezamenlijk en lokaal hernieuwbare elektriciteit willen opwekken. Bijvoorbeeld met een zonnesysteem op een buurtdak. De SCE vervangt de Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de Postcoderoosregeling. De subsidie wordt uitgekeerd na installatie. Meer informatie over de SCE.

Fiscale regelingen

Energie-Investeringsaftrek (EIA). Met de Energie-Investeringsaftrek kan een ondernemer 55,5% van de investering, tot een maximum van € 750 per kWp, van zijn winst aftrekken. Als voorwaarde geldt dat het vermogen van het zonnestroomsysteem meer dan 25 kWp dient te zijn. Deze regeling is niet mogelijk in combinatie met de SDE+ regeling voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting.

Kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA). Een ondernemer kan met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van de investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van de totale investeringen.

Lokale regelingen

Naast regelingen vanuit het Rijk of de provincie, bieden veel gemeenten ook ondersteuning voor energiemaatregelen, waaronder zonnepanelen. Veel gemeenten bieden een aantrekkelijke lening, en sommige gemeenten hebben subsidieregelingen voor zonnepanelen. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

Het verschil tussen klein- of grootverbruiker zit hem in het type netaansluiting. Een bedrijf wordt als grootverbruiker gezien wanneer het vermogen van de hoofdzekering groter is dan 3×80 Ampère. Een bedrijf wordt als kleinverbruiker gezien bij een aansluiting van 3×80 Ampère of kleiner.

Een standaard zonnepaneel heeft een vermogen van 360 Wp. Deze wekt gemiddeld circa 325 kWh per jaar op (in een zuidopstelling). Er zijn ook panelen verkrijgbaar met een hoger of lager vermogen.

Een standaard zonnepaneel is zo’n 1*1.75 meter groot. Op zonatlas.nl kunt u een indicatie krijgen van het aantal panelen dat op uw dak past. Let op: pas wel het elektriciteitsverbruik aan op de eerste pagina. Deze tool is gemaakt voor particulieren; de terugverdientijd en genoemde investering is niet betrouwbaar voor bedrijven.

Daarnaast hangt de hoeveelheid zonnepanelen ook af van uw jaarlijkse verbruik. Het is niet nodig om het hele dak vol te leggen met zonnepanelen, wanneer dit de eigen behoefte overstijgt. Dit mag natuurlijk wel met het oog op een groene wereld. Ook kan dit met een SDE+ subsidie voor grootverbruikers rendabel zijn, omdat u dan ook subsidie krijgt voor de stroom die u aan het net levert.

Er zijn verschillende bedrijven die voor u de zonnepanelen kunnen installeren. Taskforce Zonne-energie is een kosteloos en onafhankelijke organisatie zonder banden en belangen met verkopers en installateurs. Hierdoor geven wij geen direct advies voor specifieke bedrijven. Wel kunt u met offertes en het contact letten op de volgende punten:

 • Vergelijk offertes van verschillende aanbieders.
 • Welke garantie krijg je op de zonnepanelen en omvormers en wie geeft deze garantie?
 • Welke erkenningen en certificering heeft het bedrijf?
 • Vraag naar referenties van andere projecten.
 • Een goede omschrijving van alle werkzaamheden.
 • Biedt het bedrijf ook onderhoudsmogelijkheden voor de zonnepanelen?

Zonnepanelen bevatten een vuilwerende coating, waardoor vuil er vanaf spoelt. Toch is het zinvol om de zonnepanelen af en toe schoon te laten maken, zeker in een omgeving met veel bomen, vogels of wegverkeer. Er zijn verschillende bedrijven die u kunt benaderen voor het onderhoud van de zonnepanelen. Sommige installateurs bieden deze service ook aan. Vraag bij de offerte van de installatie van de zonnepanelen naar deze mogelijkheid en vergelijk het aanbod met andere aanbieders.

Wilt u de panelen zelf schoonmaken? Gebruik dan alleen water en een zachte spons. Schoonmaakmiddelen of harde borstels kunnen de coating van de panelen beschadigen.

Oude zonnepanelen kunnen goed gerecycled worden. Panelen op basis van kristallijn silicium bevatten ongeveer 80% glas en worden als afval verwerkt op een manier die vergelijkbaar is met die van afgedankt vlakglas. Bij het proces wordt 80% van het glas en ongeveer 85% van de metalen en kunststoffen teruggewonnen. Dunne film zonnecellen krijgen tijdens de verwerking als afval een chemische behandeling waarbij de verschillende componenten in de cellen (zoals Cadmium) teruggewonnen worden. Zo kan tot 95% van de grondstoffen in de modules na verwerking weer gebruikt worden. Bron: Milieu Centraal

Zonnepanelen, omvormers en batterijen vallen onder de Europese richtlijn inzake Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA). De AEEA verplicht fabrikanten en importeurs om producten die zij op de markt hebben gezet en die aan het einde van hun levensduur zijn, correct af te voeren en op te ruimen.

Taskforce Zonne-energie is in dienst van meerdere gemeenten. Voor deze gemeenten werken we mee aan de duurzaamheidsdoelen en specifiek de doelen rondom zonne-energie. Benieuwd naar de doelstelling van uw gemeente of de provincie? Hieronder de linkjes naar de informatie.

Het plaatsen van zonnepanelen is vrijwillig. Het is ook niet verplicht binnen de EML (Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing), omdat de investering vaak niet binnen 5 jaar wordt terugverdiend. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent)? Dan moet u in de meeste gevallen voldoen aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. Via de website van RVO kunt u de lijst met maatregelen (EML) opzoeken waar uw branche aan moet voldoen.

Naast zonne-energie kunt u nog meer maatregelen nemen om uw pand en bedrijfsvoering energiezuiniger, duurzamer en toekomstbestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, elektrisch vervoer en het aardgasvrij maken van het pand. Deze maatregelen hebben ook effect op het aantal benodigde zonnepanelen. Door bijvoorbeeld het isoleren van het gebouw, daalt het energieverbruik en zijn er minder panelen nodig. Schakelt u over op elektrisch vervoer en elektrische warmtevoorziening? Dan gaat uw elektriciteitsverbruik juist omhoog en uw gasverbruik omlaag.

Wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen, en wat deze u opleveren? Een energie-adviseur kan u dan verder helpen. Er zijn verschillende bedrijven die bijvoorbeeld energiescans aanbieden, soms met korting vanuit de gemeente of het bedrijventerrein.

Als zonnepanelen op het bedrijfsdak geen optie zijn, dan kunt u als bedrijf meedoen aan een buurtproject door de lokale energiecoöperatie. De energiecoöperatie realiseert zonnepanelen op een groot dak dat beschikbaar is gesteld; deelnemers investeren hier samen in. Gedurende 15 jaar halen zij een rendement uit hun investering. Is uw dak niet geschikt, maar heeft u een parkeerterrein? Mogelijk is een solarcarport dan een interessante optie voor u.

Meer informatie over zonne-energie

 • Taskforce Zonne-energie

  Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Hoe werkt een SDE++ subsidie?

Investeren in duurzame energie is een flinke uitgave. Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2...

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zonnepanelen is bedoeld voor mkb-bedrijven en zakelijke gebruikers met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal...

Subsidieregeling collectieve energieprojecten

Let op: u kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Met deze subsidie wil de gemeente Apeldoorn bijdragen aan een energieneutrale...

Advies en begeleiding SDE++

Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting kunnen een SDE++ subsidie aanvragen, waardoor de terugverdientijd een stuk korter wordt. Bij het aanvragen van een SDE++...