Financiering van zonne-energie

Er zijn diverse mogelijkheden om uw investering in duurzame energie te financieren. Bovendien kunt u er ook voor kiezen om niet zelf te investeren, maar de zonnepanelen te leasen of uw dak te verhuren of beschikbaar te stellen voor een buurtproject.

Lening

Er zijn verschillende mogelijkheden om financiering te krijgen voor zonnepanelen op uw dak. Bijvoorbeeld bij uw huisbank of uw gemeente.

Huisbank

Wanneer u de zonnepanelen niet kunt financieren uit eigen middelen, is het advies om in gesprek te gaan met uw huisbank. Vaak zijn banken bereid om zonnepanelen tegen aantrekkelijke voorwaarden te financieren, mede omdat het een betrouwbare investering is en bijdraagt aan toekomstbestendig vastgoed.

Gemeente

De gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst bieden elk een lening aan waarmee energiemaatregelen kunnen worden gefinancierd. De doelgroep en voorwaarden verschillen per gemeente.

  • Apeldoorn: Energiefonds voor bedrijven, instellingen en organisaties
  • Epe: Stimuleringslening voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en particulieren
  • Voorst: Duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en particulieren

BNG Duurzaamheidsfonds

Voor grote projecten, vanaf een investering van €100.000 tot een maximaal bedrag van €2.500.000, biedt het BNG Duurzaamheidsfonds mogelijkheden. Via het fonds kunt u bijdragen aan duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Crowdfunding door energiecoöperatie

De lokale energiecoöperatie kan een crowdfundings-project starten om de zonnepanelen op uw dak te financieren. U kunt gebruik maken van groene stroom en iedereen die investeert heeft een aantrekkelijk rendement op de investering. U kiest zelf of u mede investeert of niet. In de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst zijn verschillende energiecoöperaties actief.

Lease

Als u niet zelf kunt of wilt investeren, kunt u ervoor kiezen om zonnepanelen te leasen. Een lease-aanbieder regelen dan de plaatsing, financiering en het onderhoud aan de zonnepanelen. U neemt vervolgens de stroom af van deze aanbieder. Samen maak je afspraken over de stroomprijs, de duur van het contract, en wat er na deze termijn gebeurt met de zonnepanelen. Vaak is een contract 15 à 20 jaar, en krijgt u daarna de zonnepanelen. Voor de periode van het contract, verleent u bij de notaris het recht van opstal voor het dak.

Dak verhuren

Het kan zijn dat u niet zelf wilt investeren, of de stroom niet zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld als uw bedrijf een groot dak heeft, maar een laag elektriciteitsverbruik. Dan kunt u ervoor kiezen om uw dak te verhuren. Een ontwikkelaar plaatst in dat geval de zonnepanelen op uw dak, en zorgt voor de financiering en het onderhoud. De stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. U verleent voor een vooraf gestelde periode (vaak 15 à 20 jaar) het recht van opstal voor uw dak. In ruil daarvoor krijgt u jaarlijks een vergoeding. De meeste ontwikkelaars hanteren een minimum dakoppervlak voor deze constructie. Dit komt erop neer dat dak verhuren vooral een optie is voor panden met een groot dak.

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een ondernemer kan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van een investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van...

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling. Via de EIA stimuleert de overheid de investering in duurzame energie en technieken. Deze...

Salderingsregeling

Met de salderingsregeling kan energie die wordt teruggeleverd aan het net, verrekend met de stroom die op een ander moment juist...