Grondwaterbeheer in Apeldoorn

Omgevingsdienst Veluwe IJssel verbetert in opdracht van de gemeente Apeldoorn de grondwaterkwaliteit met het programma ‘Gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn’ (GgbA). GgbA zorgt ervoor dat ondergrondse vervuilingen in een bepaald gebied gesaneerd worden of beheersbaar blijven. Hierdoor wordt het grondwater schoner en kan het duurzaam gebruikt worden.

Wat kan het GgbA voor uw bedrijf betekenen?

Uw bedrijf kan de aansprakelijkheid voor grondwatervervuiling, tegen betaling van een afkoopsom, overdragen aan de gemeente Apeldoorn. De gemeente zorgt dan voor het monitoren en eventueel opruimen van de vervuiling in het diepere grondwater. Bedrijven kunnen deze afkoop combineren met de inkoop van water- en energiediensten. Verontreinigd grondwater wordt onder andere hergebruikt voor:

  • het leveren van warmte en koude aan woningen en kantoren;
  • koelwater voor bedrijven;
  • afvoer naar beken en sprengen.

Contact

Wilt u gebruikmaken van deze diensten of heeft u vragen over de mogelijkheden voor afkoop van uw grondwatervervuiling? Of wilt u meer weten over de afname van water- en energiediensten en de daarbij behorende voorwaarden? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Dit kan telefonisch via (055) 580 1705 of stuur een e-mail.

Gerelateerd

Milieuwetgeving en het Activiteitenbesluit

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan...

Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater...