Help! Ik heb een SDE+(+) subsidie voor zonnepanelen

Let op: in 2023 komt er binnen de subsidieregeling SDE++ gegarandeerd budget voor warmteprojecten en projecten met energie uit  moleculen, zoals waterstof of groen gas. Ondernemers die hiermee aan de slag willen, maken hierdoor meer kans op subsidie.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Een mooie manier om direct op de energierekening te besparen én uw bedrijf duurzamer te maken. Het aanvragen van de subsidie is natuurlijk pas de eerste stap. Als RVO de beschikking heeft toegekend, dan begint het proces naar realisatie. Wat zijn de stappen en waar moet u op letten?

Stappen om uw SDE+ beschikking te realiseren

Gefeliciteerd, u heeft een SDE+ beschikking gekregen! Maar wat nu? Zodra u van RVO de beschikking heeft ontvangen, kunt u beginnen met het realiseren van het project. Een installatie kleiner dan  1 MWp (1.000 kWp) moet binnen 1,5 jaar gerealiseerd zijn. Grotere installaties moeten binnen een periode van 3 jaar gerealiseerd zijn.

Het kan zijn dat de netaansluiting veranderd of verzwaard moet worden. Dit vraagt u aan bij de regionale netbeheerder. In Apeldoorn, Epe en Voorst is dit Liander. Houd rekening met de levertijd en het in bedrijf stellen van deze verandering. Dit bepaalt mede wanneer de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Momenteel kan niet overal in Nederland terug geleverd worden aan het net. Hierdoor kan het zijn dat er geen EAN-code verstrekt wordt en u niet kan worden ingeschreven bij CertiQ (stap 7 & 8). De regionale netbeheerder kan u hier meer over vertellen. 

Het realiseren begint uiteraard met het uitkiezen van een partij die voor u de panelen gaat installeren. U kunt met het selecteren van een geschikte partij letten op de volgende punten:

  • Vergelijk offertes van verschillende aanbieders.
  • Welke garantie krijgt u op de zonnepanelen en omvormers en wie geeft deze garantie?
  • Welke erkenningen en certificering heeft het bedrijf?
  • Vraag naar referenties van andere projecten.
  • Een goede omschrijving van alle werkzaamheden.
  • Biedt het bedrijf ook onderhoudsmogelijkheden voor de zonnepanelen?

Voor het opvragen en vergelijken van offertes kunt u professioneel advies inschakelen. De voucherregeling Groeiversneller Zon van provincie Gelderland biedt een bijdrage aan deze kosten. Deze subsidie kunt u aanvragen vóór opdrachtverstrekking aan de adviseur.

De meeste verzekeraars stellen eisen aan het zonnesysteem dat wordt geplaatst, of de dakbedekking of isolatie waarop de zonnepanelen komen. Ook kunnen zij aanvullende maatregelen vereisen voor de brandveiligheid van het pand. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met uw verzekeraar, in ieder geval vóórdat de opdracht tot installatie is verstrekt. Hiermee voorkomt u dat de premie onverwacht stijgt of het pand ineens niet meer wordt verzekerd. Meer informatie over zonnepanelen en de verzekering.

Ook is het vanaf 2022 verplicht om aan te tonen dat de dakconstructie sterk genoeg is om een zonnepanelenintallatie te kunnen bereken. Hiervoor heeft u een dakconstructieberekening nodig. Met deze berekening wordt duidelijk of het gewicht van de zonnepanelen door de constructie kan worden gedragen. Voor het onderzoek naar de dakconstructie moet u waarschijnlijk een extern bureau inschakelen.

U maakt met de energieleverancier afspraken over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u terug levert aan het net.

Plaats de zonnepaneleninstallatie binnen de tijd die op uw beschikking staat. Dit is voor installaties tot 1 MWp (1.000 kWp) 1,5 jaar. Voor grotere installaties is dit 3 jaar. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.

Voor installaties groter dan 1 MWp geldt dat zij binnen 1,5 jaar de opdrachtbevestiging waarop de onderdelen voor de installatie staan beschreven en de opdrachtbevestiging voor de bouw van de installatie moeten aanleveren aan RVO.

Zolang uw project nog niet gerealiseerd is, moet u elk jaar een voortgangsrapportage invullen. RVO stuurt u hiervoor jaarlijks een formulier toe.

Een brutoproductiemeter houdt precies bij hoeveel stroom er is opgewekt door de zonnepanelen, hoeveel elektriciteit er direct gebruikt wordt en hoeveel er uiteindelijk terug geleverd wordt. De aanvraag doet u bij het meetdienstbedrijf dat ook de meetdiensten uitvoert voor de hoofdmeter.

Na realisatie van de zonnepaneleninstallatie vraagt u bij uw netbeheerder een unieke EAN-code aan voor uw zonnepaneleninstallatie. Heeft u meerdere installaties? Dan krijgt u ook meerdere codes. De EAN-code heeft u nodig voor de aanmelding bij CertiQ (stap 8).

Met uw EAN-code kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Zij stellen u vast als producent van duurzame energie waardoor u kunt terug leveren aan het net. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Ook geven zij de meetgegevens door aan RVO. Op basis daarvan start de uitbetaling van de subsidie.

Wanneer uw installatie is aangemeld bij CertiQ, geven zij dit door aan RVO. U krijgt vervolgens per brief een bevestiging waarna de subsidie wordt uitbetaald. Heeft u deze bevestiging niet ontvangen, neem dan contact op met RVO. Tussen de bevestiging door CertiQ en de daadwerkelijke betaling van een voorschot zit circa 4-6 weken. RVO gaat uit van een voorlopig correctiebedrag. Na afloop van het kalenderjaar wordt het correctiebedrag van dat jaar definitief vastgesteld. Hierna wordt aan de hand van dit definitieve correctiebedrag en de productiegegevens een afrekening gedaan. Meer hierover leest u op de website van RVO.

Na afloop van de subsidieperiode dient u een vaststellingsverzoek in. Aan de hand daarvan stelt RVO de subsidie definitief vast. Te weinig subsidie wordt nabetaald. Teveel ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.

Meer informatie over zonne-energie

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

FAQ Zonne-energie

De Taskforce Zonne-energie adviseert bedrijven over het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijfsdak. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen...

Hoe werkt een SDE++ subsidie?

Investeren in duurzame energie is een flinke uitgave. Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2...

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère). Ook moet een bedrijf aan een...

Advies en begeleiding SDE++

Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting kunnen een SDE++ subsidie aanvragen, waardoor de terugverdientijd een stuk korter wordt. Bij het aanvragen van een SDE++...