Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. Maar de grond mag niet zomaar ergens anders toegepast worden. Degene die de grond gaat hergebruiken heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen mag (her)gebruiken. Een voorbeeld van een steenachtige bouwstof is puingranulaat. De kern van het Besluit bodemkwaliteit is dat deze materialen een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring of productcertificaat. Een milieutechnisch adviesbureau stelt op basis van een bodemkwaliteitskaart of partijkeuring een kwaliteitsverklaring op.

Melden hergebruik

Toepassingen van het hergebruik van grond en bouwstoffen moeten gemeld worden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Particulieren die geen gebruik maken van een bedrijf zijn vrijgesteld van de meldingsplicht onder het Besluit bodemkwaliteit.

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

De regels voor het toepassen van (vrijkomende) grond en baggerspecie staan beschreven in de Nota bodembeheer. Deze geldt voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst.

Welke kwaliteit grond mag u toepassen?

Om grond toe te passen, moet de kwaliteit voldoen aan twee eisen:

  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem en;
  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ‘bodemfunctieklasse’ op die plek.

Gerelateerd

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige...

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden bij een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden. Hoe...

Bodemverontreiniging melden

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn....