Hoe werkt een SDE++ subsidie?

Investeren in duurzame energie is een flinke uitgave. Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2 uitstoot te verminderen en de klimaatdoelen te halen, wil de overheid juist het gebruik van deze technieken stimuleren. Daarom vergoedt de overheid dat gedeelte van de techniek dat nog niet rendabel is over een langere periode.

Vergoeding voor nog niet rendabel product

De SDE++ vergoedt niet kosten voor de aanschaf van de techniek, maar biedt een vergoeding voor het product dat de techniek oplevert over een lange periode. Deze vergoeding verschilt per jaar. Dit komt doordat de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (bijvoorbeeld energie uit zonnepanelen) kan stijgen, waardoor de techniek rendabeler wordt, en er minder subsidie nodig is.

Subsidie verschilt per jaar

Bij de aanvraag van de subsidie vraagt u een basisbedrag aan per kWh zonnestroom. Dit basisbedrag staat voor de kostprijs van de techniek. De marktwaarde van het product dat de techniek oplevert, wordt aangeduid als het correctiebedrag. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert. Het basisbedrag staat de hele subsidieperiode vast. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De subsidie kan dus per jaar verschillen.

Rekenvoorbeeld SDE++ subsidie

 • U plaatst een zonnepanelen installatie van 200 panelen van 330Wp, oftewel een totaalvermogen van 66 kWp.
 • De jaaropbrengst hiervan is 59.400 kWh.
 • Hiervan gebruikt u 50% in uw eigen pand (29.700 kWh).
 • De overige 50% heeft u over en levert u terug aan het elektriciteitsnet. De installatie kost u €52.800.
Rekenbedragen€/kWh
SDE+ basisbedrag0,0724
Correctiebedrag netlevering0,0272
Correctiebedrag niet-netlevering0,0706
Berekening basisbedrag – correctiebedrag€/kWh
SDE+ bijdrage netlevering0,0452
SDE+ bijdrage niet-netlevering0,0018

Financiële posten

Door het aanleggen van zonnepanelen in combinatie met een SDE+ subsidie heeft u verschillende financiële posten.

 • Door het terug leveren van zonnestroom op het elektriciteitsnet krijgt u een vergoeding van de energieleverancier.
 • Door het gebruik van eigen opgewekte energie, bespaart u op uw energienota.
 • U krijgt een SDE+ vergoeding voor zonnestroom die u opwekt en levert aan het net (net-levering).
 • U krijgt een SDE+ vergoeding voor zonnestroom die u opwekt en zelf gebruikt (niet-netlevering).
VoorbeeldBerekeningVerdiensten per jaar
Bijdrage energieleverancier voor zonnestroom op het net€0,05 x 29.700 kWh€1.485,00
Besparing energienota eigen gebruik€0,05 + €0,0468* x 29.700 kWh€2.873,48
Bijdrage SDE+ netlevering€0,0452 X 29.700 kWh€1.342,44
Bijdrage SDE+ niet-netlevering€0,0018 x 29.700 kWh€53,46
Totale verdiensten€5.754,38
Terugverdientijd installatie€52.800 / 5.7549,2 jaar
*energiebelasting en opslag duurzame energie in schijf 3 plus transporttarief

De terugverdientijd van het bovenstaand voorbeeld is 9,2 jaar. Let wel op; ieder bedrijf en dak is verschillend. Wilt u een beter idee hebben van de mogelijkheden op uw dak? Neem dan kosteloos contact op met één van onze onafhankelijke adviseurs.

Meer informatie over zonne-energie

 • Zonne-energie: SDE++ subsidie

  Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het aanvragen van een SDE++ subsidie.

Gerelateerd

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère). Ook moet een bedrijf aan een...

Advies en begeleiding SDE++

Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting kunnen een SDE++ subsidie aanvragen, waardoor de terugverdientijd een stuk korter wordt. Bij het aanvragen van een SDE++...