Informatieplicht Energiebesparing

Veel bedrijven en instellingen moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel controleert tijdens reguliere bezoeken of u deze maatregelen ook werkelijk doorvoert.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf (Wet milieubeheer-inrichting) meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Dit is de energiebesparingsplicht. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten heeft genomen. Deze lijsten zijn per bedrijfstak te vinden op Kenniscentrum Infomil. De omgevingsdienst controleert tijdens reguliere controles of u deze maatregelen ook daadwerkelijk uitvoert. Het komt ook voor dat wij speciale controles hierop uitvoeren.

Informatieplicht energiebesparing

Valt uw bedrijf onder de energiebesparingsplicht? Dan bent u sinds 1 juli 2019  verplicht om via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Dit is de informatieplicht. Via het e-loket kiest u uw branche en geeft u aan wat u wel en niet heeft gedaan. Zo krijgt u snel inzicht in welke stappen u nog moet zetten. De omgevingsdienst controleert of u daadwerkelijk heeft voldaan aan de informatieplicht. De eerstvolgende rapportage doet u uiterlijk 1 december 2023. 

Investeren en terugverdienen
De bedoeling van de informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Als ondernemer investeert u op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Stappenplan informatieplicht

Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht? Of twijfelt u of deze op uw bedrijf van toepassing is? Op de website van de RVO vindt u het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en u weet of uw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U vindt deze informatie op de jaarrekening van uw energieleverancier.

Uitzonderingen informatieplicht

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet over hun energiemaatregelen te rapporteren. Dit zijn:

  • bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer (Wm));
  • bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Let op: voor bedrijven die audit-plichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de informatieplicht.

Energiebesparingsonderzoek

Verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m³ aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van dit onderzoek stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Vanaf juli 2023 gaat bovendien de onderzoeksplicht energiebesparing gelden.

Veelgestelde vragen

Heeft u nog andere vragen over de informatieplicht? U vindt op de website van RVO een uitgebreide toelichting op veelgestelde vragen.

Wijzingen in de informatieplicht per 1 juli 2023

De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. In deze wet zijn wijzigingen aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht opgenomen. Ook wordt er een onderzoeksplicht energiebesparing ingesteld voor bedrijven en instellingen met een energieverbruik van 10 miljoen kWh en of 170.000 m³ aardgas(equivalent). Hoewel de Omgevingswet pas in 2024 in werking treedt, zijn de wijzigingen ook verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat de nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2023. Lees meer over de veranderingen op de website van RVO.

Gerelateerd

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zonnepanelen is bedoeld voor mkb-bedrijven en zakelijke gebruikers met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal...

Financiering van zonne-energie

Er zijn diverse mogelijkheden om uw investering in duurzame energie te financieren. Bovendien kunt u er ook voor kiezen om...

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet.