Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een ondernemer kan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van een investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van de totale investeringen; het genoemde percentage is van toepassing bij een investering van max. €59.170 per jaar.

Kom ik in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

  • Elke ondernemer kan gebruik maken van de KIA.
  • Het gaat om investeringen tussen €2401,- en €328.721,- en heeft betrekking op bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
  • Het percentage of bedrag dat afgetrokken mag worden, is terug te vinden in deze tabel van de Belastingdienst.
  • Bij een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap, gelden aparte regels.

Bedrijfsmiddelen

De KIA geldt ook voor investeringen in andere bedrijfsmiddelen dan zonnepanelen. Het kan lonen om investeringen naar voren te halen of juist uit te stellen, afhankelijk van het totale investeringsbedrag.

Combineren

De KIA kan gecombineerd worden met andere regelingen zoals de EIA en de ISDE of de SDE++. Hiermee wordt het rendement op zonnepanelen aantrekkelijker.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze adviseurs.

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling. Via de EIA stimuleert de overheid de investering in duurzame energie en technieken. Deze...

Subsidieregeling collectieve energieprojecten

Let op: u kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Met deze subsidie wil de gemeente Apeldoorn bijdragen aan een energieneutrale...