Lozingen

Op veel wasplaatsen van agrarische voertuigen en tankplaatsen komen regenwater en vervuild water samen. Dit moet voorkomen worden. Want naast méér vervuild water, wordt ook de drukriolering van u en uw buren overbelast. Daarnaast mag afvalwater niet zomaar worden geloosd op het riool, de bodem of het oppervlaktewater. Check dus of uw was- of tankplaats in orde is en voorkom boetes. Ook als u bouwplannen hebt en wilt weten welke vergunningen u nodig heeft.

Ons doel

We willen zoveel mogelijk schoon (gescheiden) regenwater voor een gezond milieu. Tref daarom maatregelen voor een goede bodembescherming. Zo zorgt u ervoor dat schadelijke vloeistoffen niet in de grond terechtkomen.

Tref maatregelen en voorkom boetes

  1. Om regenwater gescheiden te houden van vervuild waswater of tankvloeistoffen bent u verplicht uw was- of tankplaats regenwaterproof te maken.
  2. U kunt ook denken aan een overkapping. Een overkapping zorgt ervoor dat het schone regenwater wordt gescheiden. Zo wordt de druk op het riool verminderd en blijft het regenwater schoon.
  3. Als een vaste overkapping niet mogelijk is kunt u denken aan de volgende oplossingen:

Overbelasting drukriool

De overbelasting van het drukriool leidt tot meer vervuild water en kelders die blank staan. Ook kunt u de wc niet doortrekken. Huishoudens en bedrijven kunnen hun afvalwater niet kwijt en staan voor een acuut probleem. 

Geen overkapping mogelijk?

Als een vaste overkapping niet mogelijk is kunt u denken aan de volgende oplossingen:

  • Verplaats naar een bestaand gebouw.
  • Dek af met een zeil of een mobiele overkapping.
  • Plaats een driewegklep op de riolering.

Veelgestelde vragen

Moet ik verplicht afkoppelen of maatregelen nemen?

Neemt u daarvoor contact op met de gemeente. Wanneer de drukriolering het afvalwater niet kan verwerken wanneer het langdurig of heel hard regent, kan de gemeente verplichten om de afvoer van regenwater (via de vloer van een wasplaats of tankplaats) af te koppelen. Via de beslisboom kunt u inzicht krijgen hoe u het afvalwater dan kunt afvoeren.

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of omgevingsdienst.

Omgevingsdiensten doen het toezicht op en de handhaving van de afvoer van afvalwater.

Meer weten

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel helpt u graag verder. Samen kijken we aan welke eisen uw was- of tankplaats moet voldoen. Neem contact met ons op.