Netcongestie

De energietransitie is in volle gang, waardoor de vraag naar elektriciteit sterk toeneemt. De capaciteit van het elektriciteitsnet staat daardoor onder druk.

Wat kan wel en wat kan niet?

Grote aansluitingen (> 3x80A) zijn op dit moment in Gelderland niet te realiseren, zoals op deze kaart van Liander is weergegeven. Dit geldt ook voor het terugleveren van stroom. Kleine aansluitingen (< 3x80A) kunnen wel gerealiseerd worden. Kijk op de website van Liander voor meer informatie over aansluitingen, teruglevering, opwekken en netcongestie.

Ontwikkelingen

Om ons energiegebruik meer en beter af te stemmen op de zonne- en windenergie op het elektriciteitsnet, en met uw eigen zonne-energie op het dak, is inzicht in ons energiegebruik essentieel. RVO heeft een handreiking op laten stellen met behulp waarvan uw installateur rekening kan houden met de inpassing op het elektriciteitsnet.

Op de website van Liander leest u informatie over de stappen die worden genomen om het net aan te passen. Onder het kopje Stedendriehoek staan de actuele knelpunten en oplossingen per verdeelstation en plaats weergegeven.