Overtredingen

Als bij een controle door Omgevingsdienst Veluwe IJssel duidelijk wordt dat u zich niet aan de regels houdt, spreken wij u hierop aan en vragen we u om de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet, dan kunnen we andere maatregelen treffen. Dit noemen wij ‘handhavend optreden’. Welke maatregelen dat zijn, is afhankelijk van de situatie en het soort overtreding.

Welke maatregelen kunnen we nemen?

Als u de regels overtreedt, kunnen wij handhavend optreden. Er zijn diverse soorten maatregelen die we kunnen nemen, zoals:

  • het verzoek om de overtreding ongedaan te maken;
  • een geldboete;
  • een tijdelijke stillegging of het sluiten van een bedrijf en/of pand;
  • een proces verbaal.

Verzoek om de overtreding ongedaan te maken

Als de overtreding een beperkt risico voor het milieu of de veiligheid oplevert, dan ontvangt u een brief waarin staat wanneer u de overtreding moet stoppen. Na de genoemde termijn controleren we weer. Is de overtreding opgelost, dan ontvangt u hierover bericht en ronden we de zaak af.

Is de overtreding niet op tijd gestopt of is er een groot risico op milieuschade? Dan krijgt u een brief met daarin aangegeven welke maatregelen wij willen (laten) nemen om de overtreding te stoppen. Dit is een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’.

Geldboete

Blijft u zich niet aan de regels houden? Dan kan het zijn dat u, zolang de overtreding duurt, een geldboete moet betalen. Dit noemen wij een ‘last onder dwangsom’. Hoe langer de overtreding duurt, hoe hoger het geldbedrag en hoe langer u dit bedrag moet betalen. U ontvangt hierover een brief of e-mail.

Tijdelijke stillegging van het werk of het sluiten van een bedrijf en/of pand

Soms loopt het milieu direct schade op door een overtreding. In dat geval kan de toezichthouder ervoor kiezen om uw bedrijf meteen te laten sluiten. Het kan dan ook zijn dat u meteen moet stoppen met de werkzaamheden. Dit heet ‘bestuursdwang’. U ontvangt vervolgens een brief of e-mail over de (verplichte) vervolgstappen.

Proces-verbaal

Soms maakt de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in dienst van Omgevingsdienst Veluwe IJssel een proces-verbaal op bij de overtreding van een milieuvoorschrift. Het proces-verbaal sturen we naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de situatie opgelost kan worden door andere afspraken te maken, of dat de zaak voor de rechter komt.

Gerelateerd

Milieuklachten

Heeft u last van een vreemde geur in uw buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving?...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...