Salderingsregeling

Met de salderingsregeling kan energie die wordt teruggeleverd aan het net, verrekend met de stroom die op een ander moment juist wordt afgenomen van het net. Dit verschil streept uw energieleverancier tegen elkaar weg. Hierdoor betaalt u voor de afgenomen stroom evenveel als dat u voor de terug geleverde stroom vergoed krijgt. Dit verkort de terugverdientijd van de installatie en maakt het gunstiger om te investeren in zonnepanelen.

Voor wie is de salderingsregeling?

Salderen is mogelijk voor particulieren en ondernemers en instellingen met een kleinverbruikersaansluiting. Door deze extra opbrengsten wordt de terugverdientijd van de installatie korter. Deze regeling blijft in zijn huidige vorm bestaan tot 1 januari 2025.

Kom ik aan in aanmerking voor de salderingsregeling?

U kunt gebruikmaken van de salderingsregeling als u een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3x80A) heeft met uw onderneming of organisatie. De capaciteit van uw netaansluiting kunt u vinden op de energiefactuur. Als u een grootverbruikersaansluiting heeft (3x80A) kunt u gebruikmaken van de SDE++ subsidie.

Hoe werkt de salderingsregeling?

Zonnepanelen zullen op bepaalde momenten meer of juist minder stroom opwekken dan uw onderneming verbruikt. Dit verschil streept uw energieleverancier tegen elkaar weg. Hierdoor betaalt u voor de afgenomen stroom evenveel als dat u voor de teruggeleverde stroom vergoed krijgt.

Zonnepanelen worden steeds beter en goedkoper, waardoor een zakelijke zonnestroominstallatie ook zonder terugleververgoeding een interessante investering is.

Belangrijke wijzigingen vanaf 2025

Vanaf 2025 verandert deze regeling waarschijnlijk. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2025 ieder jaar 9 procent minder salderen en vanaf 2031 niet meer salderen. Omdat de regeling met twee jaar is uitgesteld, zal de eerste stap omlaag groter zijn. Daarentegen blijft 100% salderen wel bestaan tot 2025.

Vanaf 2023 verandert de salderingsregeling: de regeling wordt langzaam afgebouwd. Dit houdt in dat u per jaar 9% minder mag salderen. Vanaf 2031 is het helemaal niet meer mogelijk om te salderen. Voor elke kWh die u niet saldeert, krijgt u een vergoeding van de energieleverancier. Deze vergoeding is lager dan de vergoeding die u normaliter zou krijgen met het salderen. De nieuwe regeling geldt vanaf 2025 voor bestaande en nieuwe installaties. Hieronder is een tabel opgenomen met de percentages van het stroom dat u per jaar nog mag salderen.

 KalenderjaarTe salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstelTe salderen bij 2 jaar uitstel
2022100 procent100 procent
202391 procent100 procent
202482 procent100 procent
202573 procent64 procent
202664 procent64 procent
202755 procent55 procent
202846 procent46 procent
202937 procent37 procent
203028 procent28 procent
20310 procent0 procent

Op dit moment krijgt u voor de teruggeleverde stroom hetzelfde tarief als wat u aan het energiebedrijf betaalt voor de stroom die u afneemt (dit is ongeveer 22,5 cent per kWh). Vanaf 2031 kunt u niet meer salderen. Voor elke kWh die u dan aan het net levert, krijgt u een vergoeding van uw energiebedrijf. Dit zal vermoedelijk rond de 6 cent per kWh zijn.

Let op: het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling is in oktober 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd, maar na het aftreden van het kabinet controversieel verklaard.  Hierdoor wordt de afbouw mogelijk uitgesteld.

Subsidies voor sportaccommodaties

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen sportaccommodaties subsidie aanvragen. Deze regeling kan ook ingezet worden voor zonnepanelen. In 2022 is 75,5 miljoen beschikbaar. Het resterende budget voor aanvragen vanaf 1 oktober 2022 bedraagt € 25.1 miljoen.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten. Voor energiebesparende maatregelen Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2022.


Bijlage aanvullende subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2022 | Publicatie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Samenvatting BOSA

Aanvraag achterafAanvraag vooraf
Artikel 8Artikel 10Artikel 11Artikel 12
Hoogte subsidie€2.500 – €25.000€25.000 – €125.000€25.000 – €125.000Vanaf €125.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 20% subsidie€12.500€125.000€125.000€625.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 30% subsidie€8.333€83.333€83.333€416.667
Bewijs meesturenTot €1.000
Facturen
Tot €1.000
Facturen
OffertesOffertes
Vanaf €1.000
Facturen en betaal­bewijzen
Vanaf €1.000
Facturen en betaal­bewijzen
ProjectperiodeU kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn afgerond in de afgelopen 12 maandenU kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn afgerond in de afgelopen 12 maandenMaximaal 3 jaarMaximaal 3 jaar
Wijze van vaststellenDirect, uiterlijk binnen 22 weken.Direct, uiterlijk binnen 22 weken.80% van het subsidiebedrag wordt als voorschot verleend. Na afloop van de projectperiode wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%.80% van het subsidiebedrag wordt als voorschot verleend. Na afloop van de projectperiode wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%.
Meldingsplicht bij wijzigingen in activiteitenn.v.t.n.v.t.Bij uitloop van uw project of het niet doorgaan van activiteiten bent u verplicht dit te melden via het wijzigingsformulierBij uitloop van uw project of het niet doorgaan van activiteiten bent u verplicht dit te melden via het wijzigingsformulier

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Subsidieregeling collectieve energieprojecten

Let op: u kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Met deze subsidie wil de gemeente Apeldoorn bijdragen aan een energieneutrale...

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère). Ook moet een bedrijf aan een...