Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen sportaccommodaties subsidie aanvragen. Deze regeling kan ook ingezet worden voor zonnepanelen. In 2020 is 87 miljoen beschikbaar.

Kom ik in aanmerking voor de BOSA?

De subsidieregeling kan worden aangevraagd door amateur sportaccommodaties in Nederland.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten. Voor energiebesparende maatregelen kan een aanvullende subsidie worden aangevraagd en deze bedraagt maximaal 10% van de kosten. Hierdoor worden energiebesparende maatregelen voor maximaal 30% gesubsidieerd. De onderdelen waarvoor deze aanvullende subsidie kan worden aangevraagd, vindt u in deze lijst (PDF).

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie verschilt per situatie. Dit hangt af van een aantal factoren:

  • Zijn de activiteiten al afgerond en betaald? Dan kunt u €5.000,- tot €125.000 subsidie aanvragen.
  • Moeten de activiteiten nog worden opgestart? Dan kunt u vanaf €25.000 aanvragen.
  • Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe hoger de eigen investering.
  • Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe meer bewijsstukken er moeten worden aangeleverd.

De tabel van DUS-I geeft een duidelijke overzicht van de mogelijkheden en verwijst per situatie door naar meer specifieke informatie.

Termijnen
De aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten worden ingediend. Na uw aanvraag tot vaststelling krijgt u binnen 22 weken een besluit.

Kijk voor meer informatie over de subsidie Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) op de website van DUS-I.

Hulp bij het aanvragen van BOSA?

Taskforce Zonne-energie adviseert sportaccommodaties uit Apeldoorn, Epe en Voorst kosteloos over de aanschaf van zonnepanelen. Dit is een initiatief van de gemeenten. Neem hiervoor direct contact op met één van onze adviseurs.

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère). Ook moet een bedrijf aan een...

Advies en begeleiding SDE++

Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting kunnen een SDE++ subsidie aanvragen, waardoor de terugverdientijd een stuk korter wordt. Bij het aanvragen van een SDE++...