Subsidieregeling Aanpassingen gemeenschapsvoorziening

De subsidieregeling Aanpassingen gemeenschapsvoorziening van Provincie Gelderland is bedoeld om een bepaalde aanpassingen in gemeenschapsvoorzieningen, zoals een dorpshuis, te stimuleren. Hieronder vallen ook maatregelen die energie besparen of opwekken, zoals zonnepanelen. De subsidie kan worden aangevraagd door beheerders van (toekomstige) gemeenschapsvoorzieningen.

Hoe werkt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan en bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Als de werkzaamheden op een duurzame manier worden uitgevoerd, kan voor 70% van de kosten subsidie worden aangevraagd. Voor deze subsidie is voor 2021 € 2.000.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Kom ik in aanmerking voor deze subsidie?

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de gemeenschapsvoorziening een bestaand gebouw is, een gedeelte daarvan, de buitenruimte bij een gebouw of openbaar gebied;
  • er verschillende activiteiten voor gebruikers worden georganiseerd: als het gaat om een gebouw, moeten dit activiteiten zijn op ten minste 3 van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. Gaat het om een buitenterrein dan moeten ten minste 2 van de genoemde terreinen van toepassing zijn;
  • het gebouw, de buitenruimte of het openbaar gebied bestemd is voor brede en meerdere gebruikersgroepen;
  • de gebruikers op niet commerciële basis betrokken zijn bij de activiteiten;
  • de structurele gebruikers van de gemeenschapsvoorziening  vooral non-profit organisaties zijn;
  • het gebouw, de buitenruimte of het openbaar gebied ten minste 6 dagen per week beschikbaar is voor de gebruikers.
  • Als u energiemaatregelen in de gemeenschapsvoorziening wilt doorvoeren, moet er een energiescan zijn uitgevoerd door een gekwalificeerde adviseur in het bezit van een geldig Fedec-, EPA-U-, BREEAM- of GPR-certificaat.


Meer informatie over deze subsidie

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Gelderland. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze adviseurs.

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

FAQ Zonne-energie

De Taskforce Zonne-energie adviseert bedrijven over het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijfsdak. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen...

Hoe werkt een SDE++ subsidie?

Investeren in duurzame energie is een flinke uitgave. Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2...

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Let op: in 2022 kan de subsidie worden aangevraagd tot 1 december. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1...

Financiering van zonne-energie

Er zijn diverse mogelijkheden om uw investering in duurzame energie te financieren. Bovendien kunt u er ook voor kiezen om...