Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Let op: in 2022 kan de subsidie worden aangevraagd tot 1 december.

Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026.


De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is bedoeld voor energiecoöperaties of verenigingen van eigenaars (VvE) die gezamenlijk en lokaal hernieuwbare elektriciteit willen opwekken. Bijvoorbeeld met een zonnesysteem op een buurtdak waar inwoners en bedrijven uit de buurt samen in investeren. De subsidie keert aan de energiecoöperatie of VvE gedurende 15 jaar een bedrag per geproduceerde kWh uit. Dit kan vervolgens worden verdeeld over de leden. De SCE vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (‘postcoderoosregeling’).

Let op: Budget 2021 is overtekend

Het budget voor 2021 is op 4 juni 2021 overtekend. De aanvragen worden nog beoordeeld, dus mogelijk vallen hier nog aanvragen van af. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgende van binnenkomst tot het budget is uitgeput.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie, vergelijkbaar met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen voor collectieve energieprojecten met de SCE gedurende de looptijd van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh. De vergoeding verschilt per jaar. Dit komt doordat de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (bijvoorbeeld energie uit zonnepanelen) kan stijgen, waardoor de techniek rendabeler wordt, en er minder subsidie nodig is.

Bij de aanvraag van de subsidie vraagt de energiecoöperatie of VvE een basisbedrag aan per kWh zonnestroom. Dit basisbedrag staat voor de kostprijs van de techniek. De marktwaarde van het product dat de techniek oplevert, wordt aangeduid als het correctiebedrag. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert. Het basisbedrag staat de hele subsidieperiode vast. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De subsidie kan dus per jaar verschillen. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Wie profiteren van de regeling?

Particulieren en ondernemers die samen investeren in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld op een dak in de buurt, profiteren van de SCE. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen – binnen een zogenaamd postcoderoosgebied – kleinverbruikers zijn en samen een energiecoöperatie of vereniging van eigenaren (VvE) vormen. De leden bepalen samen hoe het geld wordt verdeeld.

Meer informatie over deze subsidie

Kijk voor meer informatie over de SCE op de website van de RVO.
Ook kunt u contact opnemen met de adviseurs van het Taskforce Zonne-energie.

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie van Omgevingsdienst Veluwe IJssel geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Financiering van zonne-energie

Er zijn diverse mogelijkheden om uw investering in duurzame energie te financieren. Bovendien kunt u er ook voor kiezen om...

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère). Ook moet een bedrijf aan een...