Toezicht op BRZO-bedrijven

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie. Voor deze bedrijven zijn extra regels opgesteld door de Europese Unie, om zware ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Deze regels staan in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). We noemen deze bedrijven dan ook zogenaamde BRZO-bedrijven. Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op deze bedrijven in Gelderland en Overijssel.

Toezicht BRZO in Gelderland en Overijssel

In Nederland staan deze regels in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op deze bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. Dat wordt gedaan met aangekondigde en onaangekondigde controles. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, volgen er maatregelen. Hiervoor zijn de toezichthouders speciaal opgeleid.

Landelijke regels

In Nederland zijn er zes omgevingsdiensten die BRZO-bedrijven controleren. Om BRZO-bedrijven goed te kunnen controleren, is het belangrijk dat alle omgevingsdiensten de controles op dezelfde manier doen. Ook moeten de regels voor alle BRZO-bedrijven gelijk zijn. Door een landelijke aanpak vergroten de omgevingsdiensten de veiligheid en het milieubewustzijn van BRZO-bedrijven. Dit doen zij samen met andere partners, zoals de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio’s en het Openbaar Ministerie.

Waar zijn de BRZO-bedrijven? Download de app

Wilt u weten waar de BRZO-bedrijven zich bevinden? Download dan de gratis BRZO-app. Via deze app ontvangt u regelmatig updates over BRZO-bedrijven in Nederland.

Meer informatie BZRO-bedrijven

Meer informatie over de uitvoering van het BRZO-toezicht kunt u vinden op www.brzoplus.nl. Hier vindt u ook de samenvattingen van de inspecties bij BRZO-bedrijven in uw regio.

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Als u een bedrijf heeft, bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en milieuregels. Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus kunnen u hierbij helpen.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele keuringsbedrijven en adviesbureaus.

  • KIWA: Inspectie, keuring, sanering en controle van boven- en ondergrondse tanks
  • STEK: Installatie, reparatie en onderhoud aan koelinstallaties
  • PBV: Inspectie van vloeistofdichte voorzieningen
  • NCP Certificatie: Keuring van kleine brandblusmiddelen
  • SCIOS: Inspectie en onderhoud van stookinstallaties
  • Ascert: Asbestinventarisatie en –verwijdering
  • Bodem+: Bodemonderzoeksbureaus
  • Afvalgids: Afvalinzamelaars voor alle afvalstromen

Toezichthouders van de omgevingsdienst zijn geen adviseurs, maar kunnen u wel informeren over wet- en regelgeving. Ook kunnen zij tips geven over wat andere bedrijven in vergelijkbare situaties doen.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...