Voucher Groeiversneller Zon

Let op: deze regeling is op dit moment niet beschikbaar.

Deze regeling is voor bedrijven en instellingen die aan de slag willen met zonnepanelen op hun dak. Met de Groeiversneller Zon van provincie Gelderland kunt u financieel of technisch advies inschakelen. Bijvoorbeeld voor dakbelastingberekeningen of advies in het keuzeproces voor huur, koop of lease.

Hoe werkt de voucher Groeiversneller Zon?

Bedrijven of instellingen in Gelderland die zonnepanelen op hun dak willen laten plaatsen, kunnen met de voucher Groeiversneller Zon een deel van de kosten voor advies vergoed krijgen. Het gaat om:

 • Algemene begeleiding, om u te helpen de stappen te zetten die nodig zijn tot aan realisatie, zoals bijvoorbeeld het opvragen en vergelijken van verschillende offertes van leveranciers/installateurs van zonnesystemen.
 • Technisch advies, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de dakbelasting of de aansluiting op het elektriciteitsnet.
 • Financieel advies, zoals bijvoorbeeld bij de keuze voor koop, huur of lease of het zoeken van financiering.

Met de Groeiversneller Zon kunt u tot maximaal 50% van deze kosten vergoed krijgen. De maximum subsidie hangt af van het type netaansluiting:

 • Kleinverbruikers (maximaal 3x80A): € 1.000 tot € 2.500
 • Grootverbruikers (meer dan 3x80A) met een SDE+ subsidiebeschikking: € 1.000 tot € 5.000

Deze bedragen zijn exclusief btw en afhankelijk van de grootte van het dak. Aanvragen dienen vooraf, op basis van offertes, te worden ingediend. Aanvragen met terugwerkende kracht worden afgewezen.

Kom ik in aanmerking voor deze subsidie?

 • U heeft een SDE+ subsidiebeschikking voor dakgebonden zonnepanelen die niet verlopen is. Let op: dit geldt niet voor kleinverbruikers.
 • Het dak is gelegen in de provincie Gelderland.
 • Het ingediende plan richt zich op het (advies)traject voorafgaande aan de eventuele realisatie.
 • U bent eigenaar of huurder (met toestemming van de eigenaar) van het pand.
 • U kunt een ondertekende de-minimisverklaring meesturen, waarin u aangeeft dat uw onderneming in de afgelopen drie belastingsjaren minder dan € 200.000,- subsidiesteun heeft ontvangen. Meer informatie over de-minimissteun vindt u hier.
 • Binnen één jaar na de toekenning moet de voucher Zon zijn gebruikt. Dit betekent dat de activiteiten zijn uitgevoerd en de facturen betaald.

Meer informatie over deze regeling

Meer informatie over de Voucherregeling Groeiversneller Zon vindt u op Oost NL.

 • Taskforce Zonne-energie

  Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een ondernemer kan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van een investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van...

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling. Via de EIA stimuleert de overheid de investering in duurzame energie en technieken. Deze...

Subsidieregeling collectieve energieprojecten

Let op: u kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Met deze subsidie wil de gemeente Apeldoorn bijdragen aan een energieneutrale...