Spring naar content

Zonne-energie: SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère). De overheid stimuleert hiermee het gebruik van CO2 reducerende technieken en het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken. De SDE++ subsidie keert een bedrag per opgewekte KWh uit gedurende 15 jaar. De eerstvolgende openstellingsperiode is van 21 september tot en met 14 oktober 2021.

 • SDE++ open van 21 september tot 14 oktober

  Wilt u meer informatie, advies en weten wat de SDE++ regeling voor uw bedrijf betekent? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor onafhankelijk advies.

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een SDE++ subsidie, moet u aan een aantal eisen voldoen:

 • U heeft een zakelijke elektra-aansluiting met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A). Dit kunt u terugvinden op uw energierekening of op de energiemeter.
 • De aanvrager is de eigenaar van het dak of heeft toestemming van de eigenaar.
 • U heeft een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Heeft u geen geschikt dak maar wilt u toch zonnepanelen op uw terrein plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
 • Zonnepanelen op daken of gevels zijn meestal vergunningsvrij. Voor het plaatsen van zonnepanelen in het veld heeft u een omgevingsvergunning nodig.
 • Vanaf 0.5 MWp moet een haalbaarheidsstudie worden toegevoegd.

Hoe werkt een SDE++ subsidie?

Investeren in duurzame energie is een flinke uitgave. Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2 uitstoot te verminderen en de klimaatdoelen te halen, wil de overheid juist het gebruik van deze technieken stimuleren. Daarom vergoedt de overheid dat gedeelte van de techniek dat nog niet rendabel is over een langere periode.

De SDE++ vergoedt niet kosten voor de aanschaf van de techniek, maar biedt een vergoeding voor het product dat de techniek oplevert over een lange periode. Deze vergoeding verschilt per jaar. Dit komt doordat de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (bijvoorbeeld energie uit zonnepanelen) kan stijgen, waardoor de techniek rendabeler wordt, en er minder subsidie nodig is.

Bij de aanvraag van de subsidie vraagt u een basisbedrag aan per kWh zonnestroom. Dit basisbedrag staat voor de kostprijs van de techniek. De marktwaarde van het product dat de techniek oplevert, wordt aangeduid als het correctiebedrag. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert. Het basisbedrag staat de hele subsidieperiode vast. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De subsidie kan dus per jaar verschillen.

Rekenvoorbeeld SDE++ subsidie

U plaatst een zonnepanelen installatie van 200 panelen van 330Wp, oftewel een totaalvermogen van 66 kWp. De jaaropbrengst hiervan is 59.400 kWh. Hiervan gebruikt u 50% in uw eigen pand (29.700 kWh). De overige 50% heeft u over en levert u terug aan het elektriciteitsnet. De installatie kost u €52.800.

De gehanteerde rekenbedragen verschillen per openstelling. De bedragen voor de SDE++ openstelling in september 2021 zijn nog niet bekend.

Financiële posten

Door het aanleggen van zonnepanelen in combinatie met een SDE+ subsidie heeft u verschillende financiële posten.

 • Door het terug leveren van zonnestroom op het elektriciteitsnet krijgt u een vergoeding van de energieleverancier.
 • Door het gebruik van eigen opgewekte energie, bespaart u op uw energienota.
 • U krijgt een SDE+ vergoeding voor zonnestroom die u opwekt en levert aan het net (net-levering).
 • U krijgt een SDE+ vergoeding voor zonnestroom die u opwekt en zelf gebruikt (niet-netlevering).

De terugverdientijd van het bovenstaande voorbeeld is 10.4 jaar. Let wel op; ieder bedrijf en dak is verschillend. Wilt u een beter idee hebben van de mogelijkheden op uw dak? Neem dan kosteloos contact op met één van onze onafhankelijke adviseurs.

Openstellingsperiode SDE++

De openstellingsperiode voor de SDE++ subsidie is van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Er is €5 miljard beschikbaar voor deze ronde.

Hulp bij voorbereiden SDE++ subsidie

Taskforce Zonne-energie ondersteunt ondernemers uit de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst. We adviseren kosteloos, onafhankelijk en kijken graag met u mee. De aanvraag dient u vervolgens zelf in.

Begin op tijd!

Het aanvragen van een SDE++ subsidie vergt de nodige voorbereiding. Begin daarom op tijd met voorbereiden van het indienen van de subsidie. Het is mogelijk om de aanvraag voor het indienen in het systeem klaar te zetten. Na toekenning van de subsidie heeft u, afhankelijk van het vermogen waarvoor u een beschikking heeft ontvangen, anderhalf of drie jaar de tijd om de installatie te realiseren.

Meer informaie

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO, waar u algemene informatie kunt vinden over de SDE++ subsidie en specifiek over zonne-energie. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze adviseurs.

 • Taskforce Zonne-energie

  Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Gerelateerd

Advies technische aspecten zonnepanelen

Bij het plaatsen van zonnepanelen komen allerlei technische aspecten kijken. Welke typen panelen zijn er, wat kan maximaal op de...

Advies en begeleiding SDE++

Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting kunnen een SDE++ subsidie aanvragen, waardoor de terugverdientijd een stuk korter wordt. Bij het aanvragen van een SDE++...