Actie: Dag van de Asbestvrije Schuur – 30 oktober 2021

Op 30 oktober organiseren wij in de wijk De Bouwhof in Apeldoorn een speciale actie om bewoners te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak (kleiner dan 35m2). Gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel willen met deze actie bijdragen aan het verminderen van het aantal asbestdaken in Apeldoorn.

Risico’s van asbestdaken

Steeds meer woningeigenaren verwijderen hun asbestdak en kiezen daarmee voor een gezond dak. Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrij kunnen komen uit deze daken, die nu minimaal 25 jaar oud zijn. Deze kankerverwekkende vezels komen in de lucht en grond terecht. Door het vervangen van het asbestdak blijft een schuur of carport goed onderhouden en is deze bij schade en brand goed verzekerbaar.

Dag van de asbestvrije schuur

Uit de inventarisatie op www.asbestdakenkaart.nl blijkt dat de wijk De Bouwhof ruim 80 daken heeft, die mogelijk asbest bevatten. Op 30 oktober kunnen bewoners van De Bouwhof ondersteuning krijgen bij het verwijderen van hun asbestdaken. Voorwaarde is dat het om minder dan 35 m2 gaat en de daken geschroefd en hechtgebonden zijn.

Wat wordt er kosteloos geregeld?

  • Begeleiding bij en het indienen van een sloopmelding.
  • Plastic verpakkingsmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen (pakken, handschoenen, mondkapjes FPP3).
  • Aanwezige asbestdeskundigen die voor u klaar staan met advies (vanaf 8.30u)
  • Ophalen en afvoeren van het verpakte asbest bij uw woning (vanaf 13.30 uur)

Zelf vervangen: +- €350 euro

Het verwijderen van een asbestdak en het plaatsen van een nieuw dak door een professioneel bedrijf kost gemiddeld €2.500,-. Door het dak zelf te vervangen en mee te doen aan deze actiedag kan er aanzienlijk op de kosten worden bespaard. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde kosten om een klein dak op deze wijze te vernieuwen €350,- bedragen.

Lees meer over het zelf vervangen van uw asbestdak.

Wat moeten bewoners zelf doen?

  • Het demonteren van het oude asbestdak incl. gebruik van eigen gereedschap en ladders.
  • Aanschaffen en monteren van een nieuw dak.

Hulp bij verwijderen van asbest

Het inschakelen van onbetaalde hulp (door vrienden, familie of buurtbewoners) bij het verwijderen van de asbest golfplaten is uiteraard mogelijk. Schakelt u een betaalde klusser of bedrijf in voor hulp, dan moet deze persoon of dit bedrijf aan de wettelijke regels voor het verwijderen van asbest voldoen (onder andere gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen).

Aanmelden voor De Bouwhof

Bent u bewoner van De Bouwhof en wilt u graag meedoen aan deze actie? Meld u zich dan aan! Dit kan t/m vrijdag 22 oktober. Er doen inmiddels al 10 van uw buren mee aan deze actie.

Stuur uiterlijk 22 oktober 2021 een e-mail met uw contact- en adresgegevens naar info@ovij.nl o.v.v. de ‘Dag van de Asbestvrije Schuur’ of meld u telefonisch aan via (055) 580 17 05.

  • Asbest Actiedag ook in uw wijk?

    Heeft u ook interesse in een actiedag ‘Asbestvrije schuur’ in uw wijk? OVIJ en Gemeente Apeldoorn zijn voornemens om deze actie in 2022 te herhalen.

Gerelateerd

Succesvolle asbestdaken-actiedag

De wijk De Bouwhof in Apeldoorn heeft 10 asbestdaken minder. Tijdens 'Dag van de asbestvrije schuur' op 30 oktober hebben...

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende...