Actie: Kom van dat asbest dak af! – 24 tot en met 29 oktober 2022

Van 24 tot en met 29 oktober 2022 organiseren wij in de wijk De Maten en enkele naastgelegen wijken in Apeldoorn een speciale actie om bewoners te helpen bij het verwijderen van hun asbest dak (kleiner dan 35m2). Gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel willen met deze actie bijdragen aan het verminderen van het aantal asbestdaken in Apeldoorn. Doet u mee?

Risico’s van asbestdaken

Steeds meer woningeigenaren verwijderen hun asbest dak en kiezen daarmee voor een gezond dak. Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrij kunnen komen uit deze daken, die nu minimaal 25 jaar oud zijn. Deze kankerverwekkende vezels komen in de lucht en grond terecht. Door het vervangen van het asbest dak blijft een schuur of carport goed onderhouden en is deze bij schade en brand goed verzekerbaar.

Week van de asbestvrije schuur

Uit de inventarisatie op www.asbestdakenkaart.nl blijkt dat de wijk De Maten en enkele naastgelegen wijken daken heeft, die mogelijk asbest bevatten. Van 24 tot en met 29 oktober 2022 kunnen de bewoners van deze wijken ondersteuning krijgen bij het verwijderen van hun asbestdaken. Voorwaarde is dat het om minder dan 35 m2 gaat en de daken geschroefd en hechtgebonden zijn.

Wat regelen wij kosteloos?

  • Begeleiding bij en het indienen van een sloopmelding.
  • Uitgifte van een asbest opruimpakket met plastic verpakkingsmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, handschoenen, PPF3 adembescherming).
  • Asbestdeskundigen die klaar staan met advies.
  • Gratis ophalen (aan huis) en afvoeren van het verpakte asbest.

Bespaar kosten door zelf te vervangen

Het verwijderen van een asbest dak en het plaatsen van een nieuw dak door een professioneel bedrijf kost gemiddeld € 2.500,-. Door het dak zelf te vervangen en mee te doen aan deze actiedag kunnen bewoners aanzienlijk op de kosten besparen. Uit ervaring blijkt dat de gemiddelde kosten om een klein dak op deze wijze te vernieuwen € 350,- bedragen.

Lees meer over het zelf vervangen van uw asbest dak.

Wat moeten bewoners zelf doen?

  • Demonteren van het oude asbest dak incl. gebruik van eigen gereedschap en ladders.
  • Aanschaffen en monteren van een nieuw dak.

Hulp bij verwijderen van asbest

Het inschakelen van onbetaalde hulp (door vrienden, familie of buurtbewoners) bij het verwijderen van de asbest golfplaten is uiteraard mogelijk. Schakelt u een betaalde klusser of bedrijf in voor hulp, dan moet deze persoon of dit bedrijf aan de wettelijke regels voor het verwijderen van asbest voldoen (onder andere gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen).

  • Asbest Actiedag ook in uw wijk?

    Heeft u ook interesse in een actiedag ‘Asbestvrije schuur’ in uw wijk? OVIJ en Gemeente Apeldoorn zijn voornemens om deze actie in 2022 te herhalen.