Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Apeldoorn en Voorst tekenen voor ambitieus duurzaamheidsplan!

21 februari 2020
Apeldoorn en Voorst tekenen voor ambitieus duurzaamheidsplan!

Acht zorginstellingen ondertekenen Green Deal Zorg

Maar liefst acht zorginstellingen, de gemeenten Apeldoorn en Voorst, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en Milieu Platform Zorg gingen vandaag een bijzondere samenwerking aan. Ze ondertekenden de Green Deal Zorg. Dat betekent dat ze binnen een zeer korte tijd een significante bijdrage leveren aan de energieambitie die door de gemeenten zijn gesteld.

Zorginstellingen verbruiken veel energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Het vastgoed van zorginstellingen heeft bovendien vaak een hoog energieverbruik. Kortom: er is veel winst te behalen!

Wethouder van gemeente Apeldoorn Maarten van Vierssen: “papier wordt vandaag vertaald naar doen. Samen gaan we een significante bijdrage leveren aan de energieambitie van Apeldoorn. Ik zie de Green Deal Zorg als een mooi middel om te komen tot een duurzame samenleving. Daar hebben we elkaar keihard voor nodig.”

Wethouder van gemeente Voorst Harjo Pinkster: “het heeft grote meerwaarde om vandaag deze contracten gezamenlijk te ondertekenen. Ik voel de energie om samen aan de slag te gaan en wens alle zorginstellingen heel veel succes met de uitvoering van deze Green Deal Zorg.”

In twee jaar tijd klaar voor de toekomst

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel en de gemeenten Apeldoorn en Voorst zijn samen met enkele locaties van zorginstellingen De Passerel, IrisZorg, Klein Geluk, Talma Borgh, Atlant, Zozijn, Leger des Heils en ’s Heerenloo een samenwerking aangegaan. De zorginstellingen zijn nu aan zet om een nulmeting uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen. Er is subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland door Milieu Platform Zorg.

Een stap verder

In het Plan van Aanpak staat omschreven hoe de deelnemende zorginstellingen in twee jaar tijd aan de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid willen voldoen. En daar blijft het niet bij: ze gaan nog een stap verder dan dat. De onderwerpen die in het Plan van Aanpak terugkomen, raken duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Van milieumanagement tot energie, water en afvalwater, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering en voedselresten, reiniging, vervoer, inkoop, verbouw/nieuwbouw en groenbeheer.

Certificering én aanzienlijke milieuwinst

Als de zorginstellingen hun ambities waarmaken in de komende twee jaar, worden ze gecertificeerd volgens de Milieuthermometer van het Milieu Platform Zorg. En belangrijker nog: er wordt een aanzienlijke milieuwinst behaald voorbij wet- en regelgeving.

Directeur Milieu Platform Zorg Adriaan van Engelen: “vanuit het Milieu Platform Zorg dragen wij kennis aan waar de zorginstellingen mee aan de slag kunnen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een checklist van ruim 100 punten, op basis waarvan organisaties een nul-meting kunnen doen. Op basis daarvan kun je een vervolgslag maken.”

Adviseren en faciliteren

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel is betrokken als adviseur en facilitator. In de twee jaar dat aan de Green Deal wordt gewerkt, vindt geen handhaving plaats bij de deelnemende instellingen.

Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel Menno van Dam: “als omgevingsdienst voeren we milieucontroles uit in opdracht van gemeentes. Maar we doen meer. We geven advies en faciliteren duurzame initiatieven. Stimuleren is immers veel leuker dan handhaven. Dáár krijg je energie van. We spannen dwars door alle lagen groene draden waarop we samenwerken. En dit is daar één van.”

Andere zorginstellingen kunnen nog aansluiten
Andere zorginstellingen binnen de gemeenten zijn van harte welkom alsnog aan te sluiten. Maar hoe later ze aansluiten, hoe korter de tijd wordt om dezelfde doelstellingen te halen. De deadline is namelijk gesteld op begin 2022.