Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Arseenonderzoek

18 juli 2018
Arseenonderzoek

Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft in opdracht van gemeente Apeldoorn onderzoek laten uitvoeren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar arseen in de Apeldoornse bodem. Dit onderzoek was gericht op de vraag waar en hoe mensen in Apeldoorn met de stof in aanraking komen en hoe schadelijk dat is.

Conclusie van het rapport is dat er geen verhoogde concentraties van arseen in de bodem zijn aangetroffen. Op alle locaties waar grond- en watermonsters zijn genomen blijft Apeldoorn ruim binnen de huidige normen. Zelfs als met veel strengere toekomstige normen wordt gerekend is dat het geval. Ook werd op diverse locaties onderzocht hoeveel arseen er in de daar gekweekte sla, kool en aardappelen zit. Ook die uitkomsten geven geen enkele reden tot zorg. Kinderen kunnen veilig spelen bij waterspeelplaatsen en Apeldoorners kunnen met een gerust hart zelf geteelde groenten eten.