Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Beëindiging Stoppersregeling voor pluimvee- en varkenshouderijen

1 april 2019

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af van de Stoppersregeling. Dit is het landelijk gedoogbeleid van het Actieplan ammoniak voor stoppende pluimvee- en varkenshouderijen.

Einde gedoogbeleid
De Stoppersregeling is bedoeld voor kleine en middelgrote pluimvee- en varkenshouderijen om onder voorwaarden de stallen niet te hoeven aanpassen. De nog enig geldende voorwaarde is om te stoppen met de pluimvee- of varkenstak voor 1 januari 2020. Veehouderijen die geen gebruik maken van de Stoppersregeling moeten voldoen aan de maximale ammoniakemissie-waarden van het Besluit emissiearme huisvesting.

Handhaving
Veehouderijen die gebruik maken van de Stoppersregeling moeten dan ook op 1 januari 2020 daadwerkelijk gestopt zijn met het houden van pluimvee en/of varkens. Als zij alsnog besloten hebben om door te gaan, moeten ze voldoen aan de eisen in het Besluit emissiearme huisvesting. Er zijn geen uitzonderingen meer. Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder om op tijd te starten met de voorbereidingen die nodig zijn om hieraan te voldoen. In beide gevallen zullen de bedrijven door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) bezocht worden voor een controle op de naleving van het voornoemde Besluit. Zo nodig zullen handhavingsmiddelen worden ingezet.

Aanpassingen
Zowel stoppers als veehouders die de huisvesting aanpassen moeten zorgen dat de milieumelding- of vergunningssituatie tijdig is aangepast. Dit kan ook het intrekken van een vergunning betekenen. Het doorlopen van het melding- of vergunningprocedure kost tijd, evenals het aanpassen van stallen.

Informatie
Voor informatie over de Stoppersregeling of het Besluit emissiearme huisvesting kan contact worden opgenomen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05 of via het e-mailadres info@ovij.nl.