Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Benoeming nieuwe algemeen directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel

13 april 2018
Benoeming nieuwe algemeen directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Het Dagelijks Bestuur van OVIJ heeft op 21 maart j.l. de heer Van Dam benoemd als algemeen directeur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Menno van Dam is sinds de start van OVIJ in 2013 teammanager Vergunningen en sinds 1 januari j.l. waarnemend directeur. Hij heeft een loopbaan waarin zorg voor de omgeving en een grote maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Voordat de heer van Dam de overstap maakte naar Gemeente Apeldoorn in 2007 als teamleider projecten Openbare Ruimte, was hij een groot aantal jaren werkzaam bij een drinkwaterbedrijf.

OVIJ is verheugd over de benoeming van Menno van Dam. Joop van Nuijs, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van OVIJ: “Wij zijn ervan overtuigd een directeur te hebben gevonden die beschikt over de kwaliteiten en kennis om Omgevingsdienst Veluwe IJssel verder te ontwikkelen. Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op OVIJ, en de omgevingsdiensten in het algemeen, af. Zoals de Omgevingswet. We rekenen er op dat het nog meer toekomstbestendig maken van OVIJ bij Menno  in de juiste handen is.”

Menno van Dam is de opvolger van Jan Willem Strebus, die vanaf de oprichting van OVIJ in 2013 Algemeen Directeur was. Van Dam: “De omgevingsdiensten zijn vanaf 2013 opgericht om een efficiënte en kwalitatief goede invulling te geven aan de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Milieuwetgeving en het Omgevingsrecht. OVIJ voert taken uit voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voort en voor Provincie Gelderland. Ik voel me bevoorrecht om vanaf de stevige basis die er nu is, OVIJ voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet en verder op- en uit te bouwen.”