Green Deal mijlpaal voor ’s Heeren Loo in 2023: duurzame afvalinzameling in werking

Zorginstelling ’s Heeren Loo bestaat 130 jaar. Met een duurzame aanpak hoopt adviseur energie en verduurzaming Jeroen Janssens dit aantal nog minstens te verdubbelen. Daarom werkt deze instelling voor mensen met een beperking mee aan de Green Deal; het overheidsprogramma dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden helpt bij het nemen van duurzame stappen.

De cliënten van ’s Heeren Loo hebben dromen. Over henzelf, hun huis, hun vrienden, hun leven. Voor hen is groei de brug tussen nu en straks. Het management van deze zorginstelling richt zich ook op groei. Duurzame groei welteverstaan. “Daarom zijn we in de Green Deal Duurzame Zorg gestapt”, legt Jeroen Janssens uit.

De Green Deal Zorg, wat houdt dat in? De Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst – zoals de deal voluit heet – gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu, zoals het verminderen van CO2 en het stimuleren van circulaire economie. Maar de deal moedigt ook aan om een zorgomgeving te creëren die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. Een ander uitgangspunt is het verminderen van medicijnresten in het oppervlakte- en grondwater.

Afvalscheidingsbakken op kantoor
Afvalscheidingsbakken op kantoor

Duurzame doelstellingen

De Green Deal vertaalt zich voor Jeroen in het dagelijks werken aan duurzaamheidsdoelstellingen. Zo werkt ’s Heeren Loo aan Europese en Nederlandse richtlijnen zoals de Europese Energy-Efficiency Directive (EED), de Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML), de Milieuthermometer Zorg en de eigen Deal Duurzaam Ondernemen.

Milieuthermometer

Jeroen: “De Milieuthermometer Zorg helpt ons met concrete maatregelen en acties om de richtlijnen van de verschillende regelingen in praktijk te brengen. Om te voldoen monitort ’s Heeren Loo het verbruik van energie (gas en elektra), afval en vervoerskilometers.” En dat betekent nogal wat, want ’s Heeren Loo heeft meer dan duizend panden in heel Nederland; tientallen hiervan zijn grootverbruiker.

Jeroen begeleidt een deel van de vestigingen met de uitvoering van de Milieuthermometer Zorg. Kennis van ‘hoe andere zorginstellingen het doen’ is dan handig. Dan kun je van elkaar leren en samen versnellen, verklaart de manager. En precies hier komt de Green Deal Zorg om de hoek.

“Omgevingsdiensten hebben voor mij de betrokkenheid met zorginstellingen in de regio én in het land vergroot. Ze hebben mij in contact gebracht met zorginstellingen met vergelijkbare doelen. Het regionale netwerk komt regelmatig samen om kennis te delen. Voor ons was dit contact niet vanzelfsprekend, omdat we andere doelgroepen bedienen. Dan kom je elkaar simpelweg niet tegen.”

Minder afval

Eén van de projecten die Jeroen met hulp van dit netwerk heeft onderzocht, is het verminderen van reststromen. “Ons doel is om de huidige 400 kilo restafval per inwonende cliënt in 2030 terug te brengen naar 100 kilo, dit willen we bereiken door het afval te scheiden bij de bron”, licht Jeroen toe. Die behoefte bleek bij meer partijen te leven. Het was bij ’s Heeren Loo vooral de vraag ‘hoe gaan we dit doen’.

Het delen van kennis en ervaring heeft ’s Heeren Loo behoed voor een fiasco met een composteringsinstallatie. “Door een partnerinstelling kwamen we te weten dat de machine vastliep door het gebruik van composteerbare zakjes. Dit heeft ervoor gezorgd dat het composteren bij ons inmiddels een vast onderdeel is van de dagbesteding. Een groep bewoners wisselt dagelijks de bakjes, waardoor het groene afval zo de machine in kan.”

Duurzaam organiseren

“Het contact met het regionale netwerk, bijvoorbeeld met ZoZijn, Het Leger des Heils, Atlant Ouderenzorg en Thuiszorg heeft vooral effect gehad op de keuze hoe we duurzamer organiseren. We scheiden nu groen afval bij de bron. Mooie bijvangst van dit groene beleid is dat onze kosten zijn verlaagd.”

Is het restafval bij ’s Heeren Loo ook echt restafval? Of kan er nog wat uit de afvalstroom gefilterd worden?
Is het restafval bij ’s Heeren Loo ook echt restafval? Of kan er nog wat uit de afvalstroom gefilterd worden?

Onderzoeksfase

Alle kennis en ervaring leidt in 2023 tot een mijlpaal. Dan start ’s Heeren Loo in de regio Apeldoorn een samenwerking met de gemeentelijke afvaldienst. “De gemeente Apeldoorn heeft echt haar beste beentje voorgezet”, zegt Jeroen. “Samen met de gemeente, de zorg en de facilitaire diensten hebben we gezocht naar de meest efficiënte manier om het afvalscheidingssysteem in te richten.”

Binnenkort krijgen alle zorgwoningen hun eigen gft-, papier, plastic- en restafval inzamelbakken. Als onderdeel van de dagbesteding haalt een groep cliënten de restafvalstroom op en brengt het naar een centrale container. Zo kan de gemeente het gemakkelijk en snel ophalen. “Naast de afvaldoelstelling werken we ook hard aan het terugbrengen van gas en elektra. Bij een nieuwe regionale Green Deal willen we hier opnieuw samen met andere zorgorganisaties op inzetten.”

Is hiermee het doel bereikt? Nee, Jeroen en zijn collega’s gaan verder. “De Green Deal Zorg blijft onderdeel van ons dagelijks werk”, verklaart de adviseur energie en verduurzaming tot besluit. “We voelen een grote verantwoordelijkheid naar onze cliënten, medewerkers en de omgeving om voor hen een beter leven te creëren. Dit zit in alles wat we doen, al 130 jaar. En nog heel lang, als het aan mij ligt.”