Intentie tot mogelijke fusie OVIJ en ODNV

Omgevingsdiensten op de Veluwe overwegen fusie

De voorzitters van Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Omgevingsdienst Veluwe IJssel hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee een mogelijke fusie tussen beide omgevingsdiensten een belangrijke stap dichterbij is. Beiden Veluwse organisaties zijn de eerste omgevingsdiensten in Nederland die de intentie hebben om te fuseren. En dat noemen voorzitters Harjo Pinkster (OVIJ) en Lyda Sneevliet (ODNV) “echt een mijlpaal”.

Pinkster en Sneevliet constateren dat er meer ontwikkelkracht nodig is voor inhoudelijke taakuitvoering, bedrijfsvoering, anticipatie op maatschappelijke vraagstukken, het opleiden van personeel en het blijven van een aantrekkelijke werkgever. Door bundeling van krachten kan onder andere beter ingespeeld worden op de komst van de Omgevingswet en de ontwikkeling naar een data gedreven informatiedienst op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ook ontstaat een robuuste organisatie, in lijn met de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.

Versterken

“We kunnen elkaar versterken. En dat is juist nu nodig. Want de omgeving krijgt steeds meer aandacht van het publiek. Onze professionals leveren dagelijks een onmisbare bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving”, ziet Lyda Sneevliet. “Een robuustere organisatie biedt verschillende inzichten van meer mensen, die kennis samen uitwisselen en verdiepen. Zo kunnen we meer specialismen op inhoud ontwikkelen. De organisatie wordt daarmee toekomstbestendiger, bovendien ontstaan er meer doorgroeimogelijkheden voor medewerkers”, vult Harjo Pinkster aan.

Zorgvuldig

De voorzitters leiden een proces van zorgvuldig onderzoeken en afwegen. De intentieverklaring van de besturen ODNV en OVIJ is geen besluit tot fusie. Dat ligt bij de twaalf gemeentes en de provincie Gelderland, die naar verwachting aan het einde van de zomer een besluit nemen over een mogelijke fusie.

ondertekening intentieverklaring fusie OVIJ en ODNV
Uddel – Tekenmoment intentieverklaring ODNV-OVIJ inzake samenwerking. Voorzitters mevrouw Sneevliet en de heer Pinkster ondertekenen de intentieverklaring.

Gerelateerd

Omgevingswet gaat van start op 1 januari 2024

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De...

Zonnepanelen boven uw parkeerterrein? Gemeente Apeldoorn helpt u op weg

Steeds meer bedrijven en organisaties zijn bezig met verduurzamen van hun gebouw en de directe omgeving. Daarbij kijken zij ook...

Succesvolle asbestdaken-actiedag

De wijk De Bouwhof in Apeldoorn heeft 10 asbestdaken minder. Tijdens 'Dag van de asbestvrije schuur' op 30 oktober hebben...