Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Invoering Omgevingswet uitgesteld, nieuwe datum nog te bepalen

6 april 2020

De invoering van de Omgevingswet is voor ons als omgevingsdienst een belangrijk moment. We gaan namelijk veel met deze nieuwe wet werken. Er wordt dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen op deze verandering. Vorige week werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Na overleg met de bestuurlijke partners komt de minister met een voorstel voor een nieuwe datum. Dat is de kern van de brief die minister van Veldhoven naar de Tweede Kamer stuurde.

Reden om nu voor uitstel te kiezen is ‘de samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus’. Daarbij benadrukt de minister dat het niet gaat over de vraag of de Omgevingswet wordt ingevoerd, maar alleen over de vraag wanneer.

De afronding van de laatste onderdelen van de wet- en regelgeving en de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) lopen door. Deze link verwijst naar het bericht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het uitstel, met een doorklik naar de brief.