Omgevingswet gaat van start op 1 januari 2024

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De uitslag van deze stemming was 41 leden voor en 29 leden tegen en daarmee is de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit.

Naast de stemming over de invoeringsdatum is er ook gestemd over zes moties die op 7 maart door senatoren van de Eerste Kamer zijn ingebracht. Vier van de zes moties zijn aangenomen. Bekijk via deze link een overzicht van deze moties.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met behulp van één digitaal loket, het DSO, wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel kijkt uit naar een succesvolle implementatie van de Omgevingswet en trekt daarin samen op met de 6 andere Gelderse Omgevingsdiensten, de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland.

Gerelateerd

Intentie tot mogelijke fusie OVIJ en ODNV

De voorzitters van Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Omgevingsdienst Veluwe IJssel hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee een mogelijke fusie tussen beide omgevingsdiensten een belangrijke stap dichterbij is.

OVIJ-medewerkers volgen opleiding Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft een aantal veranderingen tot gevolg. Ook binnen de Omgevingsdienst...