OVIJ-medewerkers volgen opleiding Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft een aantal veranderingen tot gevolg. Ook binnen de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers u straks zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, zijn we gestart met speciale opleidingen op het gebied van de Omgevingswet. Een groot deel van onze medewerkers heeft inmiddels een deel van deze opleiding afgerond. Hans Kok, bestuursjurist bij OVIJ, vertelt er meer over.

Foto van Hans Kok
Hans Kok

Van standpunt naar belangen

Als bestuursjurist bij OVIJ is Hans natuurlijk al goed op de hoogte van wet- en regelgeving. In eerste instantie dacht hij dan ook dat ‘Module 1’ van de opleiding voor de Omgevingswet niet nodig was voor hem. “Maar ik was positief verrast. Ik had me niet gerealiseerd dat ook de gedachtegang achter de wet zo van belang was.”

Meer ruimte voor maatwerk

De wet komt er niet alleen om de gang van zaken te vereenvoudigen, maar draait ook om samenwerking tussen burgers, ondernemers en overheden; geen standpunten, maar belangen. “Door de Omgevingswet komt er straks meer ruimte voor maatwerk en samenwerking. In plaats van vooraf alles goed of af te keuren, kunnen we dan al oplossingsgericht meedenken. Van ‘Nee, tenzij…’ naar ‘Ja, mits…’.” Lef tonen en durven denken in mogelijkheden; dat is volgens Hans de strekking van Module 1. “Ik vond het heel leuk. Er was veel ruimte voor onze vragen en opmerkingen. Ik kijk nu al uit naar Module 2.”

Gerelateerd

Omgevingswet gaat van start op 1 januari 2024

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De...