Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Sanering Methusalemlaan 59 te Ugchelen

1 mei 2018
Sanering Methusalemlaan 59 te Ugchelen

Omgevingsdienst Veluwe IJssel is betrokken bij saneringswerkzaamheden aan de Methusalemlaan 59 te Ugchelen. In het verleden heeft hier een garagebedrijf gezeten waardoor de grond en grondwater verontreinigd is geraakt met olie en benzine. Na het vertrek van het garagebedrijf is de bodemverontreiniging gesaneerd door een projectontwikkelaar en zijn woningen gerealiseerd op deze grond.

Na de bouw van de woningen is nader onderzoek uitgevoerd en bleek dat de grondwaterverontreiniging zich toch sneller, dieper en verder uitbreidde dan in eerste instantie werd gedacht. Om te zorgen dat de verontreinigingspluim niet groter wordt, is gekozen om de bron van de vervuiling te saneren. Dit gebeurt door zogenaamde ‘in-situ reiniging’. Hiervoor zijn begin maart 2018 op diverse plaatsen buizen in de grond geplaatst. Via deze buizen wordt lucht de grond ingeblazen. Vervolgens wordt de lucht met verontreinigingen door een filterinstallatie ontdaan van deze verontreinigingen.

Om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken is afgesproken dat de uitvoering van werkzaamheden maximaal 3 jaar zal duren.