Subsidie voor collectieve energieprojecten in Apeldoorn

Goed nieuws voor energiecoöperaties in Apeldoorn. De gemeente heeft ingestemd met het uitbreiden van de subsidieregeling voor collectieve energieprojecten. De coöperaties kunnen met de nieuwe regeling ook subsidie aanvragen voor collectieve laadpalen, smart grids en energie-opslag en niet dakgebonden zonne-energie. De gemeente wil hiermee bijdragen aan een energieneutraal Apeldoorn.

Vorig jaar is de subsidie in het leven geroepen om collectieve zonne-energie projecten te ondersteunen in de voorbereidende fase omdat deze bijdragen aan de energietransitie. De ontwikkelingen in de energietransitie gaan echter snel en zonne-energie alleen is niet voldoende. Met de nieuwe regeling kunnen ook andere collectieve projecten worden gestart.

Anne ten Brummelhuis van de Taskforce Zonne-energie is blij met de uitbreiding van de subsidieregeling. “We zien dat dat de beginfase van collectieve energieprojecten vaak onzeker is. Er zijn hoge kosten terwijl nog niet altijd duidelijk is of het project doorgaat of de kosten kunnen worden terugverdiend. We willen met de regeling juist deze projecten in de opstartfase ondersteunen, zodat ze wel van de grond komen”.

De subsidie is specifiek bedoeld voor energiecoöperaties. Aan de collectieve projecten van de coöperaties kunnen inwoners van Apeldoorn meedoen die zelf geen mogelijkheid hebben voor bijvoorbeeld een laadpaal of zonnepanelen. Op deze manier kunnen zij toch gebruik maken van duurzame energie en komt een energieneutraal Apeldoorn weer een stap dichterbij.

Meer weten over de subsidieregeling? Kijk hier voor meer informatie.