Uitstel voor realisatie SDE+ projecten

SDE+ projecten die in 2020 gerealiseerd moeten worden, krijgen 1 jaar uitstel. Dit geldt ook voor zonne-energie projecten met een SDE+ subsidie. Dat heeft minister Wiebes bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. Belangrijkste aanleiding voor dit besluit is de uitbraak van het coronavirus.

Buiten de macht van initiatiefnemers

Projecten met een SDE+ subsidie kennen een duidelijke realisatietermijn. De minister geeft aan dat onder andere door het virus projecten mogelijk vertraging oplopen. “Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door een aantal vraagstukken die buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers liggen”. Naast de corona uitbraak doelt de minister ook onder andere op de netcapaciteit dat bij sommige projecten voor problemen zorgt.

Voorwaarden voor uitstel

Alle projecten waarvan de uitvoering vertraging oploopt door redenen  buiten hun invloedssfeer, kunnen uitstel aanvragen. Dit geldt voor projecten met een realisatiedatum in 2020. Ook moet de initiatiefnemer kunnen verklaren dat het project binnen de ruimere periode wel gerealiseerd wordt. Dit kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.