Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verbindingen zoeken bij de invulling van de landelijke duurzaamheidsambities

23 januari 2020
Verbindingen zoeken bij de invulling van de landelijke duurzaamheidsambities

Hoe ga je je ambities op het gebied van duurzame energie invullen? Die vraag is vanuit de landelijke overheid gesteld aan de diverse regio’s, waaronder de Stedendriehoek. Anne ten Brummelhuis en Bas Tuhuteru zijn vanuit Omgevingsdienst Veluwe IJssel nauw betrokken bij de planvorming van de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Epe. “Binnen een jaar tijd moet iedere regio zijn plan indienen. Een flinke klus dus.”

Het gaat om grootschalige energieopwekking, waarbij wind en zon de belangrijkste energiebronnen zijn. “Dus niet een paar zonnepanelen op het dak, maar zonneparken en een flink aantal windmolens”, licht Bas toe. “Daarmee krijg je met verschillende zaken te maken. Enerzijds de duurzaamheidsopgave, maar anderzijds ook de landschappelijke invulling. En dat zorgt nog wel eens voor tegenstrijdigheden. Ook komen de verschillende omgevingsvisies in beeld waar gemeenten mee bezig zijn.”

Vinden van de balans
Zo moeten er 100 windmolens worden geplaatst in de Stedendriehoek. Anne: “Die kun je natuurlijk clusteren, maar bijvoorbeeld ook verspreiden langs de snelweg. Heel veel partijen zijn hierbij betrokken en kijken er vanuit hun eigen specialisme naar. Onze taak is vooral de zaak van een afstandje te bekijken en de balans te vinden tussen de energieopbrengst en de landschappelijke inpassing, gevolgen voor bodem en voor de ecologie. Zo kun je ervoor kiezen om een zonnepark te realiseren, maar tegelijkertijd moet je ook nadenken over de gevolgen voor de bodem en hoe je ervoor zorgt dat de bodem nog steeds vruchtbaar is wanneer het zonnepark weer weggaat.”

Concessies doen
Om te voldoen aan de duurzaamheidsopgave die er ligt, moeten soms concessies worden gedaan. “We moeten samen de klus klaren en als iedereen strak op z’n strepen blijft staan, gaat dat niet lukken. Het is dus zaak om soms wat te geven en dan op een ander vlak weer wat te nemen. Dat vergt creativiteit en kennis om gefundeerde discussies te voeren”, vertelt Bas. “Noemenswaardig is ook dat we in verschillende gemeenten tegelijk aan het werk zijn en proberen een bepaalde vorm van uniformiteit aan te brengen in hun beleidskeuzes.”

Draagvlak vanuit de buurt
Een ander heel belangrijk punt van aandacht vormen de omwonenden. “Je kunt in het gemeentehuis van alles bedenken, maar zonder draagvlak van de buurt ben je nergens”, geeft Anne aan. “Mijn advies is dan ook de buurt zo snel mogelijk te laten participeren en daarbij helpen we graag. Informatieavonden, maar ook één op één gesprekken met bewoners: we hebben er inmiddels ruime ervaring mee. Partijen aan elkaar verbinden: dat is eigenlijk ons doel. Pas wanneer je dat hebt bereikt, kun je daadwerkelijk verder met je plannen.”