Wetswijzigingen energiebesparingsplicht; wat betekent dit voor u?

In 2023 verandert de energiebesparingsplicht. Deze verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Meld u dan aan voor de regiobijeenkomst op woensdagmiddag 12 oktober. Georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deelname is gratis.

In deze bijeenkomst licht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen wetswijzigingen vanaf 2023 voor de energiebesparingsplicht toe. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft informatie over de invulling van de onderzoeksplicht. 

Ook komen de informatieplicht en de geactualiseerde Erkende maatregelenlijsten (EML) aan bod.

Welke wijzigingen zijn er?

De verandering houdt onder andere in dat vanaf 2023:

  • De plicht ook geldt voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben. Dit zijn de huidige zogenoemde ’type C inrichtingen’ onder de Wet milieubeheer;
  • De plicht ook geldt voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS);
  • Er een aanvullende onderzoeksplicht geldt voor energie-intensieve bedrijven. Met energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan). De onderzoeksplicht houdt in dat u zelf onderzoek uitvoert naar de energiebesparingsmogelijkheden op uw locatie.

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor:

  • bedrijven die verplicht een omgevingsvergunning milieu moeten hebben
  • energie-intensieve bedrijven
  • brancheorganisaties
  • bevoegde gezagen (gemeentes of provincies)

Wanneer en waar

Woensdag 12 oktober 2022 van 13.00 uur tot 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Locatie: Apenheul / De Staart Apeldoorn: J.C. Wilslaan 21, 7313 HK  Apeldoorn
Parkeren is op eigen kosten op parkeerplaats Berg en Bos. Wij adviseren u met het openbaar vervoer te komen.

Meld u aan

Bekijk hier het volledige programma en meld u aan. 

Wetswijzigingen energiebesparingsplicht