Zonnepanelen en uw verzekering

Steeds meer ondernemers laten zonnepanelen op hun bedrijfspand installeren. Bedrijven willen hun bijdrage leveren aan duurzaamheid en besparen op hun energiekosten, en dat zien we terug op de daken. Maar hoe zit het met de brandverzekering? Die vraag wordt vaak aan de Taskforce Zonne-energie gesteld. Begrijpelijk, want dit onderwerp is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest. In dit artikel vertellen we daar meer over.

Verhogen zonnepanelen het risico op brand?

Zonnepanelen zelf geven vrijwel geen verhoogd risico op brand. Wel is het belangrijk dat ze op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Onderzoek door TNO wees uit dat in de meeste gevallen van brand bij zonnepanelen, de oorzaak lag in ondeugdelijke verbindingen met connectoren. Met goede vakkennis en het gebruik van de juiste materialen bij elkaar is het risico op brand door zonnepanelen heel erg klein. De combinatie met brandbare materialen, zoals bepaalde typen isolatiemateriaal of dakbedekking, kan echter tot een verhoogd risico leiden. Dit heeft niet zozeer te maken met het zonnesysteem, maar met de brandveiligheid van het pand. Veel verzekeraars stellen daarom voorwaarden aan het zonnesysteem én aan het pand wanneer er zonnepanelen worden geplaatst.

Welke eisen stellen verzekeraars?

Verzekeraars stellen verschillende eisen aan het pand en aan het zonnesysteem dat wordt geplaatst. Bijvoorbeeld met betrekking tot de materialen van isolatie en dakbedekking, compartimentering, hoogte van stapels goederen in het pand en sprinklerinstallaties. Ook moet de dakconstructie stevig genoeg zijn, en moet het zonnesysteem windvast zijn. Het is dus aan te raden om de specifieke eisen bij uw verzekeraar op te vragen.

In de praktijk zien we dat verzekeraars soms hoge (en dure) eisen stellen of dat zij het pand niet meer willen verzekeren als er zonnepanelen op zijn geplaatst. Zeker bij een hoge waarde van het pand en de inboedel is dit het geval. Dit is een landelijk thema dat de aandacht heeft van zowel de verzekeringsbranche als installateurs en zelfs al tot Kamervragen heeft geleid.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn verzekeraar?

Betrek uw verzekeraar(s) al vroeg in het proces: in ieder geval vóórdat de opdracht tot plaatsing is gegeven. Dit geldt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Als uw installateur van tevoren op de hoogte is van de specifieke eisen, kan hij daar in het ontwerp rekening mee houden.

Welke maatregelen zijn er al getroffen?

De verzekeringsbranche, installatiesector, overheid en brandweer hebben inmiddels verschillende maatregelen genomen om bedrijfspanden met zonnepanelen veilig en verzekerbaar te houden:

  • Om verzekeraars handvatten te bieden voor het omgaan met zonnepanelen op (bedrijfs-)daken, heeft het Verbond voor Verzekeraars in samenwerking met de branchevereniging de Preventiebrochure voor PV-installaties (pdf) opgesteld.
  • Ook Brandweer Nederland geeft advies in de onlangs gepubliceerde Handreiking Advies Veilige PV-systemen (pdf).
  • Tot slot wordt in opdracht van minister Van ’t Wout een brandtestprogramma uitgevoerd, waarvan de resultaten naar verwachting in de zomer van 2021 beschikbaar komen. Kortom: het onderwerp staat hoog op de agenda van alle betrokken partijen.

Daarnaast zijn er maatregelen door de installatiebranche genomen om de kwaliteit van nieuwe zonnestroominstallaties te verbeteren:

  • Er is een speciale onafhankelijke keuring in het leven geroepen: de SCIOS Scope 12.
  • De InstallQ Erkenningsregeling heeft onlangs haar eisen aan installateurs verzwaard.

Tenslotte wordt in opdracht van minister Van ’t Wout een brandtestprogramma uitgevoerd, waarvan de resultaten naar verwachting in de zomer van 2021 beschikbaar zullen zijn. Kortom: het onderwerp staat hoog op de agenda van alle betrokken partijen.

Wat kan ik doen als mijn dak niet geschikt is?

Als uw dak of pand brandgevoelige materialen bevat of de constructie te zwak is, gaat uw verzekeraar mogelijk niet akkoord met de installatie van zonnepanelen. Ook voor uzelf is dit natuurlijk een belangrijke overweging. De isolatie of dakbedekking vervangen of uw dakconstructie verstevigen is dan een optie, maar dit kan kostbaar zijn.

Meestal is er echter wel maatwerk mogelijk in overleg met de verzekeraar. Bijvoorbeeld door het plaatsen van de omvormers in een brandwerende ruimte. De markt speelt hier ook op in door technieken te ontwikkelen die een oplossing kunnen bieden, zoals brandvertragende folie of een speciale coating.

Is uw dak niet geschikt, maar uw gevel wel? Dan kunt u zonnepanelen op uw gevel overwegen, eventueel in combinatie met isolatie. Bijkomend voordeel daarvan is dat de duurzaamheid van uw gebouw afstraalt.

Wilt u meer weten?

Heeft u nog meer vragen over het plaatsen van zonnepanelen op uw (bedrijfs-)dak? Neem dan contact op met de Taskforce Zonne-energie.

Meer informatie

Taskforce Zonne-energie

Taskforce Zonne-energie is onderdeel van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel stimuleert de ontwikkeling van zonne-energie.

Duurzaamheid en energie

Gemeenten en omgevingsdiensten zetten zich in om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Gerelateerd

Zonnepanelen boven uw parkeerterrein? Gemeente Apeldoorn helpt u op weg

Steeds meer bedrijven en organisaties zijn bezig met verduurzamen van hun gebouw en de directe omgeving. Daarbij kijken zij ook...