Advisering

Advisering

Wat kunnen wij voor u betekenen? U kunt bij onze specialisten terecht voor advisering over:

  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving;
  • Beleidsadviezen, milieuprojecten, milieuonderzoek, wettelijke toetsing en advisering bij ruimtelijke plannen;
  • Leefbaarheidsprojecten;
  • Diensten op het gebied van milieuplanologie, bodem en ondergrond, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, licht, externe veiligheid, duurzaamheid, klimaat en energie;
  • Juridische zaken, klachtenafhandeling, beleidstaken en bouwplantoetsing op het gebied van bodem, akoestiek en gebruiksontheffingen.

Meer weten over Asbest of andere onderwerpen.