Asbest

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ook kunt u bij de gecertificeerde bedrijven een asbestinventarisatie laten maken.

U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) bij de gemeente via het Omgevingsloket. Deze melding moet volledig zijn, dit betekent inclusief een asbestinventarisatierapport.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot asbest op de website van InfoMil.