Asbest

Asbest bij particulieren

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding bij uw eigen gemeente doen via het Omgevingsloket Online. Een melding doen is gratis. Let op: de gemeente heeft bij het behandelen van uw melding altijd bepaalde informatie nodig. Zo wordt er gevraagd om een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan. Als u asbest zelf mag verwijderen heeft u geen asbestinventarisatie nodig. Bij werkzaamheden die u door derden laat uitvoeren is een asbestinventarisatierapport wel verplicht. Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden onder welke voorwaarden u asbest eventueel zelf mag verwijderen.