Bodem

Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming. U kunt met deze wet te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis/bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft. Wij zien toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand.

Ondergrondse tanks

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruik gemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen?

Bodemverontreiniging

Een stuk grond kan vervuild zijn. Als u plannen heeft met deze grond kan het nodig zijn om de bodem te saneren.

Dossier stortplaatsen

Heeft u vragen m.b.t. het onderzoek naar voormalige stortplaatsen in en rondom Apeldoorn? Neem dan contact op met mevrouw H. Bisseling, adviseur milieu bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel via (055) 5801705.

Grondwaterbeheer Apeldoorn

OVIJ verbetert in opdracht van gemeente Apeldoorn de grondwaterkwaliteit met het programma Gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn (GgbA). GgbA zorgt ervoor dat ondergrondse vervuilingen gesaneerd worden of beheersbaar blijven in een bepaald gebied.

Aanvragen bodeminformatie

De door de gemeenten Apeldoorn en Epe verzamelde bodeminformatie is op adres bij ons op te vragen. Hiervoor moet het aanvraagformulier bodeminformatie worden gebruikt. Voor bodeminformatie van de gemeenten Voorst en Brummen verwijzen wij u naar de lokale websites.